Tri ključa kreativne vizualizacije: želja, vera, prihvatanje

Kreativna vizualizacija je magija u najistinitijem i najuzvišenijem značenju te reči…

tri_kljuca_kreativne_vizualizacije_zelja_vera_prihvatanje

Kreativna vizualizacija je zapravo umetnost korišćenja mentalnih slika i afirmacija radi unošenja pozitivnih promena u svoj život. Najjednostavnije, to je tehnika korišćenja sopstvene mašte da bi se kreiralo ono što se želi u životu. Vi je već primenjujete svakodnevno, u svakom trenutku. Jer to je čovekova prirodna sposobnost imaginacije. Sve što nam se dešava zapravo je ostvarenje naših vlastitih mentalnih slika, pozitivnih ili negativnih. Mnogi od nas su svoju moć kreativne vizualizacije koristili na relativno nesvestan, pa čak i negativan način.

Misao je fina, laka forma energije i prema tome veoma se brzo i lako menja. Jedan od zakona energije kaže da energija određenog kvaliteta ili vibracija privlači energiju sličnog kvaliteta ili vibracija. Misao i osećaj imaju sopstvenu magnetnu energiju koja privlači energiju slične prirode. Kada nešto stvaramo, to najpre stvaramo u formi misli. Misao ili ideja uvek prethodi ostvarenju. Ideja ili misao koju zadržavamo u sebi jeste energija koja će pokušati da privuče i stvori tu formu na materijalnoj ravni. Ukoliko stalno mislite na bolest, vi ćete se razboleti, ako verujete da ste lepi, postaćete lepi. Ovde vlada princip da nam se vraća sve što emitujemo u Univerzum. Što više pozitivne energije dajemo, to ćemo više pozitivne energije dobijati. Promena na površinskom nivou nastaje samo pozitivnim mišljenjem, ona zahteva ispitivanje, otkrivanje i menjanje naših najdubljih, najosnovnijih stavova prema životu. U tom procesu otkrićemo načine na koje smo sami sebe kočili u postizanju zadovoljstva i sadržajnosti u životu, a sve zbog naših strahova i negativnih koncepata. Ovi ograničavajući stavovi mogu da se otklone kreativnom vizualizacijom, a oslobađeni od njih osetićemo prirodno stanje sreće, radosti, ispunjenosti i ljubavi.

Najmoćnije što možete učiniti da promenite svet jeste da sopstvena verovanja o prirodi života, ljudima i stvarnosti promenite u nešto pozitivnije i da počnete da se ponašate u skladu sa tim. Jedina ograničenja našem zdravlju, lepoti, energiji, vitalnosti i sreći proističu iz samoformiranih blokada, iz sopstvenog otpora lepoti života zasnovanom na strahu i neznanju. Zračeći energiju ljubavi, stvaramo mesto za još veći prijem te energije.

WordPress Themes