Transformacija osećanja: kako da nesvesne reakcije promenite u svesne odgovore na uticaje okoline

Negativne okolnosti ne moraju da vladaju našim životom i skoro u svakoj situaciji postoji šansa za transformaciju, da ono neželjeno pređe u željeno.

transformacija_osecanja_kako_da_nesvesne_reakcije_promenite_u_svesne_odgovore_na_uticaje_okoline_aps

Emocije su energija. Kada ih tako shvatimo i doživimo, biće nam lakše i da prihvatimo kako tu energiju možemo transformisati, da ona ne nestaje već samo menja oblik, te da sve ono negativno uz našu svesnost može postati pozitivno. Tako, na primer, strah se može transformisati u ljubav, bes u saosećanje, mržnja u prijateljstvo, požuda u kreativnost. Sve je to jedna te ista energija koja se transformiše kroz razumevanje.

Zapadni svet u kome živimo naučen je da se emocijama nosi na dva načina – ekspresijom ili represijom. Ali potiskivanjem ljutnja, bes, ljubomora i požuda samo preplavljuju naše biće i postaju sve jači. Uz lažan osećaj da ih kontrolišemo, one ulaze sve dublje u slojeve naše duše i akumuliraju se poput otrova. A što duže to traje, otrov postaje sve jači, počinje da nagriza koru našeg bića te nastaju razna oboljenja, eksplozivni ispadi, konflikti, sukobi, neprijateljstva…

Indijski revolucionarni mistik Osho preporučuje treći način – da se razume nesvesna priroda ovih emocija i način njihovog funkcionisanja, te da se ta energije iskoristi u pozitivne svrhe. Ovaj veliki mislilac i učitelj predlaže da sve ove emocije, da, da, sve negativne emocije – prihvatimo, jer su deo nas, naše energije.

Boreći se protiv njih – borimo se protiv sebe. Borba je ujedno i neki vid saradnje – ona osnažuje i realizuje u materiji upravo ono protiv čega se borite. Drevni učitelji su alhemiju emocija, njihovu transformaciju od negativnih u pozitivne, nazvali „pretvaranje otrova u nektar”. „Skoro u svakoj nepovoljnoj situaciji”, kaže budistički monah Nyanaponika Thera, “postoji šansa za transformaciju, da ono neželjeno pređe u željeno”.

Nekada davno primitivni ljudi su se plašili munje, smatrali su to neobjašnjivim. Međutim, nauka je pronašla način da ono čega su se naši preci plašili preobrati u korisnu električnu energiju, koja je osnov udobnosti modernog života. Nešto što je nekada bilo neukrotiva sila prirode, koja ruši sve pred sobom, postalo je pripitomljena energija koja nas greje, hrani, održava u životu. Tako je i sa emocijama. Kada gledate očima mržnje, svako vam je neprijatelj, kada gledate očima saosećanja i razumevanja – svako postaje prijatelj, čak i onaj ko vas najviše povređuje.

Zato je prvi korak i najteži: u njemu sve što VI jeste i sve ono što postoji u vama treba da prihvatite kao prirodnu činjenicu i da to ne osuđujete. Kada stvarno prihvatite da u vama, u određenom trenutku, zaista postoji bes, ljutnja, nemoć, kada shvatite da je to sve vaša energija – nastupa opuštanje. Borba prestaje. I u tom momentu opuštanja svesnost automatski sve negativno transformiše u njegovu suprotnost.

Međutim, to ne znači kako treba da ignorišete negativno, da se lažno osmehujete i govorite sebi kako je sve u redu i onda kada nije. Umesto toga probajte jednu vežbu: budite sa besom. Pronađite mirno mesto, to je vaša energija, vaš život, vaša stvar – ne morate je deliti sa drugima i pokazivati.

Zavirite duboko u sebe. Videćete da bes ne može zauvek tu da ostane. Ako ništa ne radite, ako ste samo prihvatili postojanje besa kao takvog i ne trudite se da ga potisnete, ne borite se protiv njega, ne radite ništa – može li zauvek tu da ostane?

WordPress Themes