Top službe: okrepitve iščejo Knauf Insulation, Boxmark Leather, Bela plus .

Pregledali smo ponudbo služb doma in v tujini ter izbrali najboljše
Svetovna banka

*Specialist za finančni sektor
Skupina Svetovne banke v Washingtonu v ZDA išče vodilnega ekonomista, ki bo sodeloval v skupini za globalne prakse financ in trgov, odgovoren pa bo za vzpostavitev in vodenje političnega dialoga na strokovnem področju v imenu skupine.

Od kandidatov pričakujejo magisterij s področja financ, ekonomije ali javnih politik in 12 let delovnih izkušenj, strokovno znanje s področij preprečevanja pranja denarja, boja proti financiranju terorizma, odvzema premoženjske koristi in reševanja finančnega kriminala, vodstvene sposobnosti in znanje tujih jezikov.

Prijave sprejemajo do 3. septembra na naslovu ([skrci.me]).

ESMA*Vodja oddelka za korporativne zadeve
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v Parizu v Franciji išče vodjo oddelka za korporativne zadeve, ki bo odgovoren za zagotavljanje podpore in strokovnega znanja krovnemu organu ESMA.

Zahtevajo univerzitetno izobrazbo in 12 let delovnih izkušenj (pet let od tega na področju javne politike), pet let organizacijskih in vodstvenih izkušenj, odlično znanje angleškega jezika in še enega jezika EU, državljanstvo držav EU ali EEA.

Prijave sprejemajo do 15. septembra na elektronskem naslovu (vacancies@esma.europa.eu).

Knauf Insulation*Vodja proizvodnega obrata
Podjetje Knauf Insulation v Ajdovščini išče vodjo proizvodnega obrata.

Pričakujejo vsaj univerzitetno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, aktivno znanje angleškega jezika in poznavanje orodij za projektiranje (Autocad).

Prijave (v slovenskem in angleškem jeziku) zbirajo po pošti na naslov Knauf Insulation, d. o. o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »razpis PUM Ajdovščina«, ali na elektronskem naslovu (razpis@knaufinsulation.com) do 23. avgusta.

Boxmark Leather*Vodja razvoja
Proizvajalec prevlek za avtomobilske sedeže v Kidričevem išče vodjo razvoja.

Pričakujejo najmanj šesto stopnjo izobrazbe ekonomske, strojne, lesarske ali tekstilne smeri, znanje nemškega jezika, izkušnje na področju kakovosti in poznavanje lastnosti usnja ter znanje s področja izdelave in urejenosti dokumentacije (SAP).

Prijave zbirajo do 4. septembra prek spleta ([skrci.me]).

Facebook*Vodja elektronskega poslovanja
Facebook v Amsterdamu na Nizozemskem išče vodjo elektronskega poslovanja.

Od kandidatov pričakujejo12 let delovnih izkušenj na področju trženja in prodaje, zmožnost dela v dinamičnem okolju in sposobnost ustvarjanja zgodb (storytelling).

Prijave zbirajo prek spleta ([skrci.me]).

Twitter*Programski inženir

Twitter UK v Londonu v Veliki Britaniji išče programskega inženirja

za razvoj spletnega orodja TweetDeck.

Od kandidatov pričakujejo razumevanje in obvladovanje objektno usmerjenega in funkcionalnega programiranja, poznavanje orodij Java, Scala, Clojure in Python ter aktivno uporabo Twitterja.

Prijave zbirajo prek spleta ([skrci.me]).

Bela plus*Vodja koordi­nacijske pisarne

Združenje samostojnih trgovskih podjetij skupina Bela plus išče vodjo koordinacijske pisarne.

Pričakujejo najmanj višjo ali visoko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, najmanj pet let izkušenj v komerciali ali zunanji trgovini, aktivno znanje angleškega jezika in organizacijske sposobnosti.

Prijave sprejemajo do 31. avgusta na naslov Bela plus, d. o. o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana.

WordPress Themes