Top službe – Lek, Renault Nissan Slovenija, EIB iščejo okrepitve

Pregledali smo ponudbo služb doma in v tujini ter izbrali najboljše
*
Renault Nissan Slovenija
Interni revizor

Renault Nissan Slovenija, regijska centrala, ki nadzira poslovanje v osmih državah, v Ljub­ljani išče internega revizorja, ki bo izvajal notranji nadzor vseh elementov poslovanja.

Zahtevajo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri (finance, ekonomija, menedžment), vsaj tri leta izkušenj na področju notranje ali zunanje revizije, pripravljenost na hitro učenje in aktivno prevzemanje odgovornosti, odlično znanje angleščine (prednost znanje francoščine), poznavanje orodij MS Office (predvsem Excela).

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ).

Evropska investicijska banka (EIB)
Višji svetovalec

EIB v Luksemburgu išče višjega svetovalca, ki bo pomagal z uvajanjem strategije banke na področju finančnih in tehničnih svetovalnih storitev.

Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske ali druge poslovne smeri, vsaj pet let relevantnih izkušenj, izkušnje z razvojem ali vodenjem svetovalnih služb so prednost, dobro poznavanje delovanja banke, poznavanje okvirjev za dodeljevanje sredstev državam EU, izkušnje z vodenjem svetovalcev, odlično znanje angleščine, znanje francoščine.

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ) do 16. junija.

Lek
Ekspert upravljanja kakovosti

Farmacevtska družba Lek v Prevaljah išče specialista upravljanja kakovosti, ki bo med drugim skrbel za izvedbo notranjih in zunanjih presoj sistema kakovosti.

Pričakovana je visokošolska izobrazba farmacevtske ali kemijske smeri (kemija ali kemijska tehnologija), zaželene so ustrezne delovne izkušnje s področja kakovosti, razvoja ali proizvodnje, aktivno znanje angleščine in sposobnost timskega dela.

Prijave prek spleta ([skrci.me]) do 14. junija.

Intersocks
Regionalni vodja ključnih kupcev

Proizvajalec tehničnih športnih nogavic v Kočevju išče regionalnega vodjo ključnih kupcev.

Pričakujejo izkušnje v mednarodni trgovini (prodaja na debelo), zaželene so izkušnje na švicarskem ali sorodnih trgih (območje dela je Švica), prednost so izkušnje na podobnih področjih, pripravljenost na potovanja (nekaj dni na mesec je delo v Švici), aktivno znanje nemščine in angleščine.

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ).

Iskra
Direktor Iskra INDIA Ltd Indija

Iskra išče direktorja letos odprte hčerinske družbe Iskra INDIA Ltd Indija.

Zahtevajo visokošolsko izo­brazbo elektrotehniške ali ekonomske smeri z elektrotehniško predizobrazbo, aktivno znanje angleščine (zaželeno znanje hindujščine), izkušnje s trženjem in poslovnim delovanjem na trgih Indije ali jugovzhodne Azije ter dobro tehnično poznavanje prodajnega programa.

Prijave zbirajo na naslovu (kadri@iskra.eu).

Ponudnik strojne obdelave, storitev in programskih rešitevRegionalni direktor družbe

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo strojne smeri, dobro razumevanje ekonomike poslovanja, vsaj pet let izkušenj na samostojnem položaju v prodaji CNC-strojev in sistemov za obdelavo kovin ter na strateški ravni vodenja družbe, zelo dobro poznavanje industrijskega segmenta v regiji Adriatic.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: info@hill-int.si do 10. junija

Carthago
Vodja montažnega procesa – predmontaža

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo (inženir strojništva), vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj, aktivno znanje nemščine, zaželeni znanje angleščine ter poznavanje lesnopredelovalne, strojnopredelovalne in avtomobilske industrije.

KRAJ: Odranci

PRIJAVE: [skrci.me]

Data
Knjigovodja

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, vsaj tri leta izkušenj v računovodstvu, poznavanje podjetništva in podjetniškega okolja, znanje angleščine (zaželeno znanje ruščine), pogoj je poznavanje programov Pantheon in Vasco.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: [skrci.me] do 12. junija

Bloomberg
Razvijalec

OPIS: Pričakovani so visokošolska izobrazba računalniške smeri, vsaj pet let izkušenj s C++ razvojem, izkušnje z delom v okoljih Linux ali Solaris, izkušnje s programiranjem, izkušnje z elektronskim trgovanjem so prednost.

KRAJ: Frankfurt, Nemčija

PRIJAVE: [skrci.me]

King
Višji C++ razvijalec

OPIS: Zahtevani so visokošolska izobrazba računalniških smeri, odlično poznavanje C++, izkušnje z razvojem iger in z razvojem za iOS in Android, sposobnost dela v timu.

KRAJ: Berlin, Nemčija

PRIJAVE: [skrci.me]

Nielsen Lab
Inženir za implementacijo

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo računalniške ali podobne smeri, vsaj šest let izkušenj na področju razvijanja oziroma inženiringa programske opreme, zlasti na področju razvoja in integracije video­aplikacij, vsaj osem let IT-izkušenj, tekoče znanje angleščine in nemščine ter izkušnje z JavaScriptom.

KRAJ: Koper

PRIJAVE: Igor.Sotosek@nielsen.com

Twitter
Računovodja za regijo EMEA

OPIS: Zahtevajo eno izmed poklicnih kvalifikacij (ACA, CIMA, ACCA ali CPA), vsaj pet let izkušenj v mednarodnem okolju, dobro poznavanje Excela in Oracla, tekoče znanje angleščine.

KRAJ: Dublin, Irska

PRIJAVE: [skrci.me]

Stilles
Vodja kontrolinga

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, vsaj pet let izkušenj s poslovnim in finančnim vodenjem v proizvodnem podjetju, razumevanje logike vseh procesov pri izvedbi projekta in aktivno znanje angleščine.

KRAJ: Sevnica

PRIJAVE: kadrovska@stilles.si, s pripisom »Vodja kontrolinga«

Šumer
Samostojni računovodja

OPIS: Pričakovano je poznavanje finančno-računovodskih in davčnih predpisov, delovne zakonodaje, obvezno poznavanje programa Pantheon (minimalno dve leti), poznavanje MS Officea ter aktivno znanje angleščine in nemščine.

KRAJ: Celje

PRIJAVE: [skrci.me] do 20. junija

Amis
Vodja kontrolinga

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, vsaj pet let izkušenj na vodilnih delovnih mestih, izkušnje iz telekomunikacijske panoge, odlično poznavanje metod in orodij kontrolinga, odlično poznavanje MS Officea in aktivno znanje angleščine.

KRAJ: Maribor

PRIJAVE: [skrci.me] do 22. junija

Veyance Technologies Europe
Inženir za razvoj in izboljšave procesov

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo strojne smeri, izkušnje z elek­troniko, merilno tehniko, senzoriko, aktivno znanje angleščine, zaželeno poznavanje sistema SAP in izkušnje z bazami SQL.

KRAJ: Kranj

PRIJAVE: [skrci.me]

Odelo
Tehnolog kakovosti

OPIS: Zahtevani so visokošolska izobrazba tehnične smeri, tekoče znanje nemščine, sposobnost koordiniranja, komunikacije in analitičnega razmišljanja, poznavanje standardov kakovosti ISO/TS in standardov v avtomobilski industriji.

KRAJ: Prebold

PRIJAVE: zaposlitev@odelo.si do 5. julija v slovenščini in nemščini

Kovinc
Tehnolog

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo tehnične, zaželeno strojne, smeri, poznavanje izdelkov iz pločevine in profilov, tehnologije strojnega preoblikovanja kovin, poznavanje programov ACAD, Inventor, ProEngineer in SolidWorks ter znanje angleščine.

KRAJ: Cerklje

PRIJAVE: renata.molan@kovinc.si do 30. junija

Kemijski inštitut
Razvojni inženir

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo kemijskih ali sorodnih ved, izkušnje s HPLC in GC-povezave z masno spektrometrijo.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za razpis »razvojni inženir CVTA« do 12. junija

AVL
Vodja ključnih kupcev

OPIS: Zahtevajo izkušnje z vodenjem projektov in s prodajo, poznavanje razvoja traktorjev, znanje angleščine, dobre komunikacijske veščine in pripravljenost na potovanja.

KRAJ: Steyr, Avstrija

PRIJAVE: [skrci.me]

Oracle
Prodajni predstavnik

OPIS: Zahtevani so visokošolska izobrazba, vsaj osem let izkušenj, od teh vsaj sedem let izkušenj s prodajo tehnoloških produktov, sposobnost vodenja in zaključevanja poslov, pripravljenost na potovanja.

KRAJ: Dunaj, Avstrija

PRIJAVE: [skrci.me]

WordPress Themes