STATISTIKA ZA SEPTEMBER

  1. Po redni letni reviziji je primanjkljaj sektorja države v prvem četrtletju 2014 ocenjen na 6,6 % BDP, v drugem… http://bit.ly/YKXfFV

  2. Primanjkljaj države v letu 2013 je znašal 5.259 milijonov EUR ali 14,6 % BDP, kar je za 0,2 odstotne točke več… http://bit.ly/1nDzrjp

  3. V septembru na letni ravni ponovno deflacija (–0,3 %), na mesečni ravni inflacija (0,3 %). (30.9.2014, Cene) http://bit.ly/1nDztHV

  4. Statistični urad RS ‏@StatSlovenija

    Presežek na računu tujine je v drugem četrtletju 2014 znašal 572,7 milijona EUR ali 6,0 % BDP. (30.9.2014, Nac… http://bit.ly/1nDzr2V

  5. Statistični urad RS ‏@StatSlovenija

    V letu 2013 je bilo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost  namenjenih 175 milijona EUR državnih prora… http://bit.ly/1nDztrt

WordPress Themes