SLABA BANKA IN RAZKRITE IZGUBE PA TUDI PLAČE VODSTVA IN ŠE NEKATERE TAJNE STVARI

  • DL zahtevala ostrejši zakon

    Državljanska lista (DL) Gregorja Viranta se je zavzemala, da bi že danes uveljavljena novela prinesla javno razkritje podatkov o vseh slabih posojilih treh podržavljenih bank, torej tudi tistih, ki so ostala v njihovih bilancah bank.

    9. aprila je s podpisi vseh vodij poslanskih skupin vložila nov predlog, po katerem se bodo morala razkriti tudi slaba posojila, ki so ostala na državnih bankah. Gre za slaba posojila do uveljavitve zakona.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je razkrila podatke o posojilih, ki so bila prenesena iz NLB, NKBM in Abanke.Največji dolžniki, ki so prenešeni, so gradbena podjetja v stečaju, kot so GPG Inžiniring (70.309.340,40 evrov iz NLB), Konstruktor Invest (38.986.100,06 evrov iz NLB), Kraški zidar (29.638.432,35 evrov iz NLB), Primorje (58.006.398,36 evrov iz NLB in 22.198.682,38 evrov iz NKBM), Vegrad AM (91.645.066,11 evrov) ali SCT (30.249.457,24 evrov iz NLB in 1.910.761,37 evrov iz NKBM).

Med večjimi dolžniki, ki so prenešeni iz NKBM so Športni center Pohorje (38.391.956 evrov), cerkvena holdinga Zvon ena (115.383.343,23 evrov iz NLB in 11.625.039,07 evrov iz NKBM) in Zvon dva (80.511.179,42 evrov iz NLB in 12.580.509,40 evrov iz NKBM) ter T-2 (95.067.746,19 evrov iz NLB in 24.401.350,70 evrov iz NKBM).

Celoten seznam prenešenih posojil si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

za NLB

za NKBM

Javno dostopni so postali ime kreditodajalca in bruto stanje dolga posameznika dolžnika na dan prenosa. Podatki o kreditodajalcu in kreditojemalcu, o višini kredita, o tem, kdo ga je odobril, in o zavarovanjih bodo javni v treh mesecih po uveljavitvi zakona.

Objavili so tudi že tudi podatke o svetovalnih pogodbah in plačah članov uprave.

Podlaga za razkritje je novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki začne veljati danes, 15 dni po objavi v Uradnem listu.

Javni podatki v državnih podjetjih

Po danes uveljavljeni noveli zakona bodo morala podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti in trajanju posla posredovati tudi podjetja v večinski lasti države ali občin, razen če ne bi to huje škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju na trgu. V vsakem primeru pa bodo morala razkriti še podatke o donatorskih, svetovalnih, sponzorskih ali avtorskih pogodbah.

Javni bodo tudi podatki o plačah, odpravninah in drugih bonitetah članov uprav in nadzornih svetov ter podatki o plačilnih transakcijah javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, ki izvajajo gospodarsko javno službo, ter podjetij v stoodstotni javni lasti. Za to objavo velja šestmesečni rok.

WordPress Themes