PRAV NIČ SE NE ČUDIM ODSTOPU G. MILENE IN G. VITE

Milena Zupančič in Vita Mavrič nočeta več biti ambasadorki dobre volje
Govorice o domnevnih nepravilnostih in nezakonitostih v delovanju slovenskega Unicefa, ki so se tudi z anonimnim dopisom razširile v javnosti, očitno niso popolnoma izmišljene. Da je v humanitarni organizaciji nekaj narobe, potrjujeta tudi odstopni izjavi Unicefovih ambasadork dobre volje Milene Zupančič in Vite Mavrič.
Iva Ropac, kronika; Samo Petančič, Ljubljana | čet, 13.01.2011 23:30
[natisni] | [pošlji] | A A

*

Milena Zupančič, foto: Ljubo Vukelič/Dela

3 / 3
StartStop(1)

* [Unicef, foto: Dokumentacija Dela]
* [Vita Mavrič, foto: Igor Zaplatil/Delo]
* [Milena Zupančič, foto: Ljubo Vukelič/Dela]

*

Ljubljana – Organizacija je že več kot pol leta brez zakonitega zastopnika, omenjajo se nepravilnosti v finančnih poročilih, proti Unicefu Slovenije so na delovno in socialno sodišče vložene štiri tožbe zaradi domnevno nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi in tri tožbe za plačilo odškodnine zaradi mobinga.

Kot rečeno, je na sporno delovanje slovenskega Unicefa pred kratkim opozoril tudi anonimni dopis, ki je organizaciji očital številne sporne poteze. Navedbe ogorčenega poznavalca razmer v človekoljubni organizaciji so se sicer nanašale predvsem na zaostrene odnose znotraj organizacije med nekdanjo direktorico Majo Vojnovič in tamkajšnjimi zaposlenimi, odgovore o navedbah, ki bi jih bilo mogoče preveriti s podatki, smo poskušali dobiti tudi od Unicefa Slovenija.

Vprašanja brez odgovorov

Kot so zapisali, nam na naša vprašanja v roku dveh dni od naše prošnje ne morejo odgovoriti, temveč nam jih bodo poslali v zakonsko določenem roku sedmih delovnih dni, kar jim je vodilo v medijski odzivnosti. Vzrok za to je po njihovih besedah tudi smrt v ožji družini zdajšnje vršilke dolžnosti direktorice Alenke Jež Heinc.

Prav Jež Heinčeva pa je ena tistih, ki ji dopis očita nepravilnosti – med drugim prenizko stopnjo izobrazbe za tovrstno delovno mesto. O izobrazbenih kvalifikacijah vršilke dolžnosti direktorice smo sicer vprašali tudi v našem dopisu slovenskemu Unicefu. Med drugim so zaradi poizvedovanja po izobrazbenih kvalifikacijah omenjene ter zaradi opozarjanj na nepravilnosti v društvu menda odpustili tri uslužbenke, četrti uslužbenec pa je domnevno zaradi pritiskov, poniževanj in trpinčenja dal odpoved. V Odvetniški družbi Grobelnik so nam potrdili, da na delovnem sodišču zastopajo nekdanje uslužbence Unicefa. Decembra so na inšpektorat za delo vložili prijavo zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje in predlagali uvedbo inšpekcijskega nadzora, a se inšpektorat po naših podatkih doslej še ni odzval. Zaradi več domnevnih kršitev kazenskopravne zakonodaje bo odvetniška družba v kratkem na pristojno tožilstvo podala tudi kazenske ovadbe.

Ali je sporno tudi plačevanje številnih svetovalnih in marketinških agencij, ki ga slovenskemu Unicefu očita dopis, bi sicer lahko presodil le poznavalec tovrstnih organizacij. Kot dokazuje poslovno poročilo za predlani (za leto 2010 ga nam z Ajpesa še niso mogli posredovati), so stroški administracije takrat znašali 167.150 evrov oziroma malo manj kot pet odstotkov vseh sredstev organizacije, stroški zbiranja sredstev, prodaje in delovanja pa skupaj 788.631 evrov oziroma približno 22 odstotkov vseh sredstev. Odgovori na vprašanje o številu zaposlenih pa bi pojasnili domneve o čezmernem zaposlovanju dodatnih kadrov, ki naj bi se, sodeč po navedbah dopisa, začelo po letu 2003.

Nepojasnjeno ostaja tudi vprašanje, ali je bila organizacija preoblikovana v fundacijo, ker želi, kot namiguje dopis, matična organizacija v Ženevi boljši nadzor nad slovenskim delom Unicefa. Prav tako smo ostali brez odgovora na vprašanje, kdaj bo sklicana nova skupščina, zakaj ta še ni bila sklicana in kdaj bi pravzaprav morala biti ter koliko bo znašala odpravnina nekdanji direktorici Vojnovičevi.

Brez zakonitega zastopnika?

Poleg tega da lani ni bila sklicana skupščina, ki bi obravnavala zaključno poročilo o finančnem poslovanju za leto 2009, je društvo že več kot pol leta brez zakonitega zastopnika. Zadnja sprememba v register društev je bila vpisana septembra 2009, s katero je bil kot zakoniti zastopnik vpisan takratni predsednik Miran Boštic. Decembra lani je odvetniška družba v zvezi z zahtevo za vpis zakonitega zastopnika v register društev na upravno enoto naslovila dopis, s katero je priglasila odpuščene delavke kot stranskega udeleženca za udeležbo v postopku. Predlagajo tudi, naj upravna enota preveri vse postopke, akte in sklepe, na podlagi katerih bo odločila o zahtevi društva o vpisu zakonitega zastopnika. Unicef Slovenija je konec oktobra za vpis spremembe zastopnika menda predlagal v. d. izvršne direktorice Jež Heinčevo, postopek pa po naših podatkih še ni končan.

Maja Vojnovič je navedene očitke, ki jih omenja tudi anonimka, zavrnila že januarja 2009 v pismu (takratni) predsednici društva in izvršilnemu odboru. Pol milijona dolarjev razlike med letnim poročilom slovenskega Unicefa in podatkom, ki je v letnem poročilu Unicefa zaveden kot prispevek slovenskega Unicefa za 2007, je pojasnila z različnim sistemom poročanja oziroma drugačnim načinom obračunavanja in poročanja dohodkov. Preveč plačan znesek Pošti Slovenije je bil vrnjen, povečani stroški v oddelku zbiranja sredstev pa so posledica povečanega števila zaposlenih in spremenjene sistematizacije delovnih mest. Izvršilni odbor je njene razlage sprejel in ugotovil, da ni šlo za malverzacije ali oškodovanje organizacije.

Objavljamo odstopni izjavi Vite Mavrič in Milene Zupanič.

Povezani dokumenti

*
*

Odstopna izjava Vite Mavrič
*

Odstopna izjava Milene Zupančič

WordPress Themes