POSODOBLJENA PREŠERNOVA PESEM ”KAM”

Ko brez miru okrog divjam,
LJUDJE SprašUJEjo me, kam?

Prašájte rajE CERARJA,
MILOJKO, KARLA ERJAVČEV’GA,

kadar mogočni gospodar
‘Z OZADJA DELA HUD vihar.

NIHČE ne ve, NE KOD, ne kam,
kam nese VLADA NAS, ne znam.

Samo to znam, samo to vem,
de K DOHTARJU JAZ VEČ ne smem,

in de ni DOHTARJA zAmE,
kI HITRO bi pozDRaVil Me!

WordPress Themes