Pesem Kje so tiste stezice sem prepesnila na aktualno dogajanje…

Z velikimi tiskanimi črkami je besedilo, ki je spremenjeno…

Kje so tiste stezice, kI so včasih bile,
zdaj NAM raste DOLGOVJE, SE TAJKUNI MNOŽE,
zdaj NAM raste DOLGOVJE, SE TAJKUNI MNOŽE.

Bom DOLGOVE ODPLAČAL, TAJKUNE ožel,
bom naredil SLOVENce, kOT so včasih bilI,
bom naredil SLOVENce, kOT so včasih bilI.

PRaV povsod so SLOVENCI, najBOLJŠI je ta,
ki ZAVEDA SE doma,
IN DA RAD GA IMA,
ki me vodi do doma,
kjer ‘MA mam’cO DoMa.

WordPress Themes