OSNUTEK VLADNIH UKREPOV

DVIG DDV-ja
– Obe stopnji. Izplen: 250 mio.

KRIZNI DAVEK –
Progresivna obdavčitev vseh neto plač fizičnih oseb od 1 do 4 %.

DAVEK NA NEPREMIČNINE
– Uvedba z letom 2015.
DAVEK NA LOTERIJSKE SREČKE, SADNE PIJAČE, “NA SIVO EKONOMIJO”

DVIG SODNIH TAKS
ZAMRZNITEV DAVKA NA DOHODEK PRAVNIH OSEB

CO2 DAJATEV ZA MOTORNA VOZILA

PRODAJA PODJETIJ
– Prvi paket še pred poletjem. Predvidoma NKBM in Telekom.

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ
– Poroštva za “zdrava” podjetja v težavah

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE PODJETIJ
– Ustanovljen Državni holding

PLAČE, POKOJNINE, TRANSFERJI
– Omejitev plač v javnem sektorju
– Zamrznitev usklajevanja pokojnin
– Nižji dodatek za rekreacijo

INVESTICIJE
– Hidroelektrarni na Savi
– Cestno omrežje

SANACIJA BANK
– Slaba banka (4 mlrd.)
– Dokapitalizacija bank (1 mlrd.)

FISKALNO PRAVILO v USTAVI
– Uvedba z letom 2017

WordPress Themes