O NEZADOVOLJSTVU

Nezadovoljstvo, ki nas žene, da si želimo več in več in več, ni posledica tega, da so želeni predmeti resnično vredni našega truda, temveč prej posledica našega duševnega stanja.
Mislim torej, da nagnjenje k skrajnostim pogosto izvira iz prikritega občutka nezadovoljstva.

Vir: Dalajlama, Umetnost sreče, str. 178

WordPress Themes