NAUÄŒITE SE KROTITI BES – hrvaÅ¡ko

Važno je da shvatite nekoliko stvari o gnevu pre nego što rešite da ga se oslobodite. Kao prvo, bes je sasvim normalan proces koji omoguč‡ava ljudima da se razvijaju i prilagoč‘avaju. On sam po sebi ne predstavlja problem, ali može da izazove probleme ukoliko se njime na barata na ispravan način.
Bes je takoč‘e mešavina kako fizičkih tako i psihičkih promena. Naime, veliki nalet energije prolazi vašim telom usled osloboč‘enja hemikalij poput adrenalina. Onog trenutka kada je uzrok besa otklonjen nastupa trenutak kada morate da se nosite sa psihološkim efektima – sva ta energija je mora nekud da ode. Tada može da se desi da se iz vama nepoznatog razloga iderete na dete, mamu, muža, sestru, prijatelja ili da jednostavno slomite neki predmet. Ova poslednja opcija ponekad može da izazove samopovreč‘ivanje.
Alternativa ovome je da potisnete tu energiju do sledeč‡eg puta kada se naljutite. Ovo s druge strane može da za posledicu ima preterano izraženu reakciju na prilično bezazlenu situaciju ili dogač‘aj. Kada ovo shvatite može doč‡i do javljanja oseč‡anja stida ili frustracije ali i do dubljeg potiskivanja oseč‡anja.
S druge strane oslobač‘anje besa može da izazove prvo verbalnu, a zatim i fizičku agresiju, jer ne zaboravite da je i druga osoba ljuta na vas.
Ali, ipak postoji dijametralno suprotna strana besa. Zbog velike količine enrgije koju stvara bes može da bude užitak. Ovo oseč‡anje je pojačano ako vam proces ljutnje omoguč‡ava da se oslobodite frustracije ili ako ponašanje vam osobe sa kojom ste se suočili daje oseč‡aj moč‡i. zbog toga je veoma važno da prepoznate i obratite pažnju na ovu stranu problema – jer može da izazove zavisnost.

PREPOZNAJTE Å TA IZAZIVA BES
Bitno je da budete svesni i pozitivnih i negativnih oseč‡anja koje vam donosi bes. Prepoznavanjem pozitivnih i negativnih oseč‡anja povezanih sa besom pronač‡i č‡ete načine da se koncentrišete samo na one pozitivne. Naravno, pozitivne strane kod svake osobe su drugačije pa č‡e svakome odgovarati različita rešenja. Meč‘utim, neke strategije mogu da vam pomognu:
Bavljenje sportom
Učenje tehnika opuštanja
Vrištanje ili dranje na nekom mirnom udaljenom mestu, ne želimo da ljudi misle da ste ludi
Udaranje pesnicama po jastuku
Trčanje

Bilo koja od ovih aktivnosti može da bude otpusni ventil i da sagori negativna oseč‡anja koja su se nakupila.
TEHNIKE ZA OSLOBAčANJE OD BESA
Iako budete primenjivali gore navedene tehnike, još uvek č‡ete imati poteškoč‡a sa rešavanjem odreč‘enih situacija koje vas ljute. Ovo zahteva vežbu.
Prvo što treba da uradite jeste da na parčetu papira napišete sve situacije koje vas ljute. Zapišite tačno sa što više detalja šta je to što kod vas izaziva bes, to može da bude odreč‘ena situacija ili osoba, a može da bude i mnoštvo stvari koje niste razrešili. Kada to uradite postavite sebi sledeč‡a pitanja:

*Kakav dokaz imam da je to istina
*Da li postoji još neko tumačenje ove situacije koje č‡e dati drugačiji pogled na stvari
*Å ta mogu da preduzmem kako bih ovladao ovom situacijom
*Da je moj najbolji prijatelj u ovoj situaciji šta bih mu posavetovao

Ovo naravno neč‡e razrešiti problem, ali može da bude dobar početak, jer kada nas ovlada bes teško je realno sagledati situaciju. Zato ako se odreč‘ena situacija javi nenadano, a vi osetite kako vam raste pritisak okrenite se, udaljite i pokušajte da završite vežbu ako možete.

Ako vas bes ne proč‘e ni posle ovoga odvojite neko vreme i razmislite zbog čega ste zapravo ljuti. Naime, morate da otkrijete tačan uzrok da biste mogli da rešite problem. Shvatič‡ete da uzork svega najčešč‡e leži u osobi ali ne mora da znači da je to ista osoba zbog koje ste trenutno ljuti i sa njom č‡ete morati da rešite situaciju. Kada budete sigurni da vladate sobom i svojim temperamentom tada nač‘ite vremena i porazgovarajte sa tom osobom.

CUDSAIR TEHNIKA
Iako se na prvi pogled čini kao dugačka lista stvari koje treba da ispoštujete, a da se pri tom ne razbesnite plan profesora Ričarda Nelsona Džonsa mogao bi da vam pomogne. Reč je o strategiji CUDSAIR:
*Suočavanje
*Razumevanje
*Definisianje
*Traženje
*Slaganje
*Implementacija
*Osvrt

Važno je da se pre svega suočite sa problemom, a ne osobom. Izrazite prirodu problema i kako se oseč‡ate zbog toga. Raščistite sa sobom da je reč o problemu, a ne o osobi te da se zbog toga oseč‡ate na odreč‘en način. Dalje bitno je da pokušate da shvatite kako druga osoba gleda na čitavu situaciju. Pri tom se trduite da ne prekidate drugu osobu dok govori. Nakon toga definišite situacije u kojima se ne slažete. Ne raspravljajte se, več‡ se samo složite da se oko nekih stvari jednostavno ne slažete. Tako se definiše problem. Sledeč‡i korak je traženje rešenja, ovde možete da se razbesnite do mile volje, ali nikako ne napadajte drugu osobu na direktan način. Predložite što više moguč‡ih rešenja bez obzira koliko ona delovala neostvarivo u tom trenutku. Na kraju vam ostaje da se složite oko rešenja. To je verovatno najdelikatniji deo čitavog ovog procesa. Imajte na umu da rešenje neč‡e biti najidealnije, ali kakvo god da je bolje je od skupljanja besa. Na kraju, bitno je da se svi pridržavaju dogovorenog, šta god da se desi imate postignuti dogovor da vas podrži.
Nakon nekog vremena kada i ako sve profunkcioniše možete ponovo da sednete da popričate i da se osvrnete na čitavu situaciju kako biste poboljšali saradnju.

WordPress Themes