Naše misli ustvarjajo našo realnost

Zamislim si torej:

… da se zavedam, kam pošiljam svojo miselno energijo (v samoobtoževanje, kritiko, nemoč – ali v samozaupanje, notranjo moč, pozitivno vizijo)

… moj odnos s partnerjem je globok in harmoničen

… odnosi v družini so zreli, iskreni, spoštljivi in enakopravni

… svoj notranji glas slišim jasno in mu zaupam

… svoje misli, čustva in občutke znam sporočati suvereno, ljubeče in konstruktivno

… situacije, na katere sem se včasih odzvala z jezo, me sedaj nasmejijo

… sprejemam se in sporočam svojo resnico svetu

… konflikte rešujem konstruktivno, v dobro vseh vpletenih

… v pogovoru s sočlovekom sem zares prisotna, povezana s sogovornikom ustvarjam nekaj novega

… znam se nasmejati sama sebi in gledati na situacijo z višje perspektive.

WordPress Themes