Na mnenje ekonomista Bernarda Brščiča se je že odzvala predsednica sindikata upokojencev KS90, Veronika Potočnik.

08.08.2012

Z delom vlade nikakor ne moremo biti zadovoljni, saj razen zmanjšanja prihodkov najrevnejšim ni pokazala še ničesar. Moti me predvsem to, da ne spoštuje socialnega dialoga. Vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela so brezpredmetni, če ne bo oživitve gospodarstva in novih delovnih mest. Tu se začne blaginja države in ne na varčevanju pri že tako obubožanih državljanih.

Ker zastopam člane upokojence, bi rada opozorila na dejstvo, da se upokojencem pobira težko prislužene pokojnine že od leta 2005 z znižanjem valorizacijskega koeficienta in neto plače pri izračunu pokojninske osnove. Delavci, ki so se upokojili v zadnjih letih so veliko prikrajšani, saj pokojnina ni odvisna le od vplačanih prispevkov, ampak od velikosti vreče, ki jo določita minister za finance in minister za delo. Izračunano je bilo, da so starostne pokojnine v masi zaostale za rastjo neto plač v času od leta 2001 do leta 2011 za 2.838.000.000 EUR, vse pokojnine skupaj pa za 3.588.000.000 EUR. In vprašam vlado, komu in do kam se bodo še zniževale pokojnine? Ali nismo že dovolj prispevali? Ali ni sramota, da s polno delovno dobo in s povprečno slovensko plačo ne dobim niti polovico zneska, s katero bi si lahko zagotovila dostojno starost v domu za ostarele?

g. Brščič naj ne žali upokojencev, ki prejemajo pokojnino po 232. členu ZPIZ-1, kot zastonjkarski upokojenci, saj je verjetno premlad, da bi poznal, koliko so ti ljudje prestali v svoji delovni karieri, da jim je država takšno pokojnino tudi priznala – sami si jo niso dodelili. Saj smo pravna in urejena država – mar ne?!

Zanima me tudi, kakšen namen ima prisilno upokojevanje javnih uslužbencev, če pa na drugi strani trdite, da je potrebno delovno dobo podaljšati. Vlada sprejema nelogične ukrepe in ne vidi ali noče videti posledic takšnih ukrepov v prihodnosti.

Ukinitev oziroma znižanje letnega dodatka upokojencem pa je navadna kraja! ZPIZ-ovski zakon v 4. členu določa: »Z obveznim zavarovanjem se med drugim zagotavlja tudi pravica do letnega dodatka«. Prav nikjer v Zakonu ni navedeno, da se letni dodatek lahko ukine. Zakaj se poslancem ne izplačuje vsaj pol leta minimalno plačo, tako kot mnogim delavcem? Sprejmite še kakšen tak zakon! In bo s prihranki verjetno zadovoljen tudi g. Brščič.

Vladi zamerim, da dovoli tajkunizacijo in ne poišče denarja, ki se odliva v davčne oaze. Tega noče, zato ker vrana vrani ne izkljuje oči.

Zakaj »zlato fiskalno pravilo« v ustavo? Zakaj, kdaj tudi Bruslju ne rečemo »ne«? Dober gospodar ne potrebuje v ustavo zapisanih določb o zadolževanju preko svojih zmožnosti. Ko se bomo ponovno zadolževali pa bomo pač spremenili Ustavo po hitrem postopku, kot delamo sedaj z raznimi ZUJF-i. Vladi ne zaupamo, saj je zelo slab gospodar svojemu premoženju.

Spoštovani naši politiki – še veliko vam manjka, da boste od državljanov spoštovani!

Dovolj nam je jemanja, končno pokažite kaj znate ali pa prepustite možnost sposobnejšim.

Lepo pozdravljeni!

Veronika Potočnik

WordPress Themes