MOČ NAŠIH MISLI

Moč misli
Kakršne so naše misli, takšno je tudi naše življenje!

Pred besedo je misel in misel postane beseda in beseda postane dejanje!

Misel je torej vedno tista, ki vpliva na naše življenje, razpoloženje in našega duha. Prav zato jih moramo vedno pravilno usmerjati in vselej imeti pod nadzorom.

Pozitivne misli vedno zasnujejo dobre namere, pozitivne namere vedno zasnujejo dobra dejanja in dobra dejanja vedno zasnujejo našo usodo srečno in zadovoljno, (Paul Hartmann).

Misel je del zavestnega stanja in predstavlja astralen produkt osrednjega živčnega sistema, ki mu pravimo, da so to naši možgani. Njihova poglavitna naloga je proizvodnja in shranjevanje naših misli in pravilno delovanje ter pravilno koordiniranje našega uma in telesa. Naše misli morajo biti vedno jasne, urejene in pomirjene, ter ne smejo dovoliti popolnoma nič nepredvidljivega oziroma lahkomiselnega, ki bi lahko zagrenilo naše življenje.

Vedno zelo zanimiva tema za razumevanje magije in njeno učinkovito delovanje, je prav gotovo moč, ki jo lahko razvijejo naše misli. Zakaj so naše misli in sploh naša predstava glede naših misli tako zelo pomembna tema, je pojasnjeno na teh straneh.

Naše misli tvorijo naš um s pomočjo katerega si utiramo pot skozi življenje. Od našega uma in volje, je torej odvisno ali izberemo dobro ali slabo. S pomočjo našega uma in njegove volje oblikujemo našo osebnost, sprejemamo odločitve našega življenja, rešujemo probleme ter določimo, koliko napora sploh premore, ki ga nosi njegovo breme.

Vsak človek poseduje svoje energije, od katerih je v prvi vrsti odvisno, kakšne so njegove navade, kakšen je njegov način mišljenja in kakšen je njegov odnos do samega sebe in okolja, v kateremu se le-ta nahaja. Odnos do okolja narekuje našo integriteto, ki pogojuje našo osebno srečo.

Življenja nam daje seveda samo to, kar dajemo mi njemu, zato je nujno potrebno, da naše misli delujejo čim bolj pomirjeno, ustvarjalno, pozitivno, svetlo in realno do samega sebe in okolja, v kateremu se torej nahajamo.

Vse pozitivne in zmagovite misli, ki jih obvladujemo popolnoma, s časom postanejo del nas, del širšega zavestnega in podzavestnega stanja oziroma del naše osebnosti in začno tvoriti zmagovito, pozitivno, ustvarjalno in simpatično karizmo, ki deluje svetlo in privlačno, kakor diamant. Zato je zelo potrebno, da v življenju razmišljamo in delujemo samozavestno, pozitivno, simpatično, realno in zmagovito, kajti to je edina pot, ki vodi in tudi pripelje do končne zmage našega življenja.

V življenju si je torej nujno potrebno pridobiti naklonjenost in zaupanje okolice, ki omogoča, da našo energijo usmerjamo le tja, kjer bo le-ta doživela največjo učinkovitost oziroma največjo stanje harmonije. Seveda je nujno potrebno, da se o nas in o naših dejanjih širi samo dober in pošten glas, ki okolici vzbuja zaupanje in naklonjenost.

Vpliv ene energije na drugo, ki so nam lahko tudi nepoznane, lahko z drugimi besedami poimenujemo tudi magija. Ponavadi je en tip energij vedno odvisen od drugega, ampak največjo vzajemnost oziroma stanje največje harmonije dosežemo le tam, kjer sta oba tipa po motivaciji, sposobnostih in znanjih v enakovrednemu položaju.

V Univerzumu oziroma širšemu kozmičnemu sistemu je ogromno najrazličnejših oblik energij, med njimi tudi veliko astralnih, ki lahko predstavljajo del našega zavestnega in podzavestnega stanja.

Astralne energije predstavljajo karizmo oziroma duhovno moč naše osebnosti, ki nam posledično omogoča prejem pravilnejših odločitev našega življenja, prav zaradi povečanega intuitivnega oziroma neposrednega zaznavanja energij našega širnega sveta.

Energija naših misli ima velik vpliv na nas same ter na energije, ki nas obdajajo in sploh označujejo naše življenje. Tipi istih energij se medsebojno nenehno povezujejo, zato je prav, da neprenehoma spoznavamo, raziskujemo in razvijamo naše lastne energije, moči, lastnosti, želje, …

Naše življenje ne predstavlja ničesar drugega, kot eno samo veliko valovanje in vplivov energij, ki imajo različno kvaliteto valovanja in imajo različno nabit naboj, ki je lahko pozitiven, negativen ali nevtralen!

Kakšno bo torej naše življenje, je odvisno od energij makro-kozmičnega sveta oziroma energij naše okolice in mikro-kozmičnega sveta oziroma energij, ki jih proizvajamo sami tekom procesa našega mišljenja!

Kakšno moč oziroma vpliv posameznik doseže na potek dogodkov svojega lastnega življenja oziroma na svojo usodo, je absolutno močno odvisno od njegove miselne regulacije, moči volje, moči njegovih misli ter seveda okolja, v kateremu se nahaja.

Močnejša, kot je naša lastna volja, srečnejše je naše življenje, saj so naše novonastale življenjske odločitve oblikovane prav po naši lastni volji, ki je grajeno po našemu lastnemu okusu, željah in potrebah. Poskrbeti moramo, da je naše energetsko polje osvobojeno negativnih vplivov oziroma negativnih valovanj, ki bi nam zavirale možnosti za njegov razvoj in rast ter posledično tudi manifestacijo misli v realnemu svetu.

Prav tako je potrebno odpraviti najrazličnejše energetske blokade in poskrbeti za dovod nove, svetle, kozmične energije, ki jo dovajamo le iz Univerzuma, ki tako omogoča pospešeno manifestacijo energij, ki jih proizvaja naš mentalni sistem.

V življenju je torej izjemno pomembno, da se ukvarjamo samo s pozitivnimi stvarmi in z ljudmi, ki prebujajo naše simpatije in seveda, ki imajo enake ali podobne interese in želje, kot jih imamo tudi mi sami, saj samo na ta način dosežemo njihovo vzajemno delovanje.

Zelo mi je žal ljudi, ki na svoje življenje gledajo pesimistično, omalovažujejo preteklost svojega življenja ter nenehno pošiljajo vse k vragu. Prihodnost namreč vedno izvira iz energij sedanjosti in sedanjost vedno izvira iz energij preteklosti! Ti ljudje se sploh ne zavedajo, da si sami sebi, na zavedni in podzavedni ravni, proizvajajo nesrečo in se na ta način samo globlje in globlje pogrezajo v še bolj nesrečnejši potek dogodkov svojega življenja ter tako s svojo energijo škodujejo tudi okolici, ki te ljudi obdaja.

Neuspehi življenja in razočaranja morajo predstavljati dodatno vzpodbudo, da energijo močneje in intenzivneje usmerjamo tja, kjer je le-ta najbolj potrebna, z enim samim namenom, da dosežemo cilj, ki uresničuje naše želje in tako posledično zadovoljuje naše lastne notranje interese in potrebe.

Vsaka misel je dejansko identična kamnu. Vedno, ko kamen vržemo v vodo, se sproži val, ki vpliva na celotno gladino. V to vodo našega življenja mečejo “kamenje” tudi naši prijatelji, znanci, sodelavci oziroma vsi, ki sploh tvorijo naše življenje in naš svet. In ti valovi predstavljajo in tvorijo naše življenje, z vidika mikro-makro kozmičnega sveta!!!

Življenje torej ne predstavlja ničesar drugega, kot eno samo energetsko kozmično valovanje po dimenziji časa in prostora.

Misli, ki jih torej sprožamo, imajo vedno vpliv na nas same in na okolico, ki nas obdaja oziroma povedano pravilneje na celoten Univerzum. Misel deluje podobno, kakor pečat, ki vedno in vselej za seboj pusti sled. Kakšne so torej naše sledi, ki kreirajo naše življenje, je v prvi vrsti odvisno od naše miselne regulacije in moči volje, ki je v življenju izjemnega pomena.

Seveda velja osnovno pravilo, da se energije istega tipa medsebojno nenehno povezujejo. Prav iz tega razloga je nujno potrebna skrajna previdnost pri izbiri naših prijateljev, kajti najboljši prijatelji so samo tisti, ki imajo podobne ali enake interese, kakor jih imamo tudi mi sami.

Magija misli se torej vedno prične v središču samega sebe, v globini našega srca in potuje naprej preko našega miselnega procesa v realno življenje. Zato je izjemnega pomena, da spoznaš, kdo si pravzaprav v resnici ter, da svojo osebnost razvijaš v pravilni smeri in, da na njej osebnostno rasteš! Šele takrat, ko boš spoznal samega sebe, svoje notranje interese, cilje, boš lahko pravilno razvijal tudi svojo pravilno smer in tudi moč svojega delovanja! Tvoja naloga je le, da razširiš svoje zavestno stanje, se poglobiš v samega vase ter se začneš spoznavati. To je osnovni pogoj, če želiš stopiti “pravilno” na pot spiritualizma, magije in življenja.

Ne pozabi, samo skozi intenzivno koncentracijo na svoja notranja čustva, vežemo in usmerjamo svojo, notranjo moč!!!

Preden se lotimo dela na samemu sebi, je nujno potrebno odstranjevanje vseh oblik negativne energije, ki nam povzroča disharmonijo našega duha in uma. Ampak, katere so blokade, ki nas ovirajo pri spiritualnemu in mentalnemu razvoju?

To so razna negativna čustva, kot so jeza, sovraštvo, zavist, destruktivnost, ki močno zastrupljajo, onesnažujejo in trgajo našo dušo, saj nam močno blokirajo našo dragoceno energijo. Vsa ta negativna čustva odražajo izjemno nizko duhovno razvitost, ki jih je potrebno zamenjati z Božjimi vrednotami, ki prihajajo z dna našega srca in nam sploh omogočajo duhovno in mentalno rast in njun razvoj. V mislih imam predvsem ljubezen, poštenost, pravičnost, srčnost, zmernost, modrost, potrpljenje, molčečnost, resnost, spokojnost.

V primeru, da tega ne storimo, bomo dosegli ravno nasproten učinek. Zelo hitro se lahko pripeti, da se naše življenje oziroma naše valovanje spremeni v valove, ki so podobni valovom, ki nastanejo ob viharju. To je namreč izjemno tvegano, kajti izgubili smo mir v svojemu srcu, njegovo toplino ter nadzor nad samim seboj in našim lastnim življenjem. In to je sploh najhuje, kar se nekomu lahko v življenju pripeti!

Tvoja naloga je le, da skušaš vzpostaviti in ohraniti nadzor nad dogodki, ki kreirajo tvoje življenje v miru, ljubezni in srčni toplini, ki jo vsak poseduje že kot majhen otrok.

Ko ti bo uspelo osvojiti ta način življenja, si praktično že pred vrati duhovne moči in mentalne prenove, kar je v življenju najpomembneje!

V okviru tega dela bi želel poudariti, da se je v življenju nujno potrebno znebiti in otresti najrazličnejših oblik energij, ki povzročajo naše strahove. Strah je namreč varovalo, ki nas svari pred bližajočo se nevarnostjo našega življenja. Posledično nam lahko energetska tvorba, ki ta strah sproža uniči naše življenje. Zato je izjemno pomembno, da naše življenje vedno varujemo, čuvamo in ohranjamo mirnega in spokojnega.

S tem smo torej dokazali, da je s pomočjo naših misli in z močjo naše volje, mogoče vplivati na potek dogodkov našega življenja ter posledično tudi na naše okolje, prijatelje, sodelavce, znance in tudi ves ostali širni svet.

Naj bo tvoja misel svetla in blagodejna misel!!!

WordPress Themes