MISELNA ENERGIJA – POZITIVNE MISLI, ZDRAVA PAMET

Miselna »energija« lahko na nas vpliva konstruktivno ali destruktivno.

Misli direktno vplivajo na našo fiziologijo. Dokazano je, da lahko aktivirajo ali zavirajo izdelavo beljakovin v celicah. Celice izdelujejo niz specifičnih beljakovin, ki so sprejemniki dražljajev iz okolja. Specifične beljakovine sprejemajo dražljaje iz okolja preko interference, ki je lahko konstruktivna ali destruktivna. Dražljaji niso le stvari, ki jih lahko vidimo in otipamo. Dražljaji so prav tako misli, ki jih mislimo, prepričanja, po katerih živimo in vrednote, v katere verjamemo. Ne moremo jih zaznati kot zaznamo materijo, vendar so stalno prisotni. Znanost celo ugotavlja, da celo bolj, kot si mislimo in smo si pripravljeni priznati.

Naše mislil, prepričanja in vrednote so z nami ves čas in nas sooblikujejo. Zato si vzemi čas in premisli. Kakšne misli misliš?

WordPress Themes