Kako odstraniti pesticide iz proizvodov – prevod z googlom je pod originalnim besedilom

how to remove pesticides from producePesticides are everywhere. A recent survey by the US department of agriculture showed that 65% of the sampled produce tested positive for having pesticide residue. Pesticides can lower the intellectual availabilities of developing minds.

Even if your produce looks fresh, clean, and healthy it can still have most of the toxic pesticides used to protect crop growth. Hence why I’ve always advocated purchasing organic alternatives to any food.

The top offenders for heavy pesticide residue are potatoes, strawberries, apples, snap peas, grapes, celery, spinach, sweet bell peppers, cherry tomatoes and nectarines.

Nectarines are particularly worrisome because a 99% of the sampled group show at least one pesticide residue.

On a positive note, there are also fruits and vegetables that rank low on pesticide residue presence. Chief amongst them are avocadoes, scoring a wonderful 1% of detection in its sample group, proving once again that avocados are amazing for your health.

The cleanest produce you can find are kiwis, eggplants, onions, sweet corn, pineapples, yams, mangoes, cabbage, and papayas. You can enjoy these with relative ease.

But say you’re craving a juicy Fuji apple, what can you do?

Most supermarkets can offer you a variety of vegetable cleaners. However, you can always make your own vegetable cleaner. It’s super simple to make and it only requires one common household ingredient: white vinegar.

I personally like knowing every little detail of what goes into my produce, so I normally opt for using my homemade cleaner.

Homemade Vegetable Cleaner

My vegetable cleaner recipe is simple: it’s 90% water and 10% white vinegar. I’d recommend mixing it in a large basin so you have enough room to properly soak your fruits and vegetables.

******************PREVOD************************

Pesticidi so povsod. Nedavna raziskava, ki jo zastopa Ministrstvo za kmetijstvo v ZDA je pokazala, da 65% vzorčenih proizvodov pozitivno pri testiranju ob ostanke pesticidov. Pesticidi lahko zniža intelektualne omogočita o razvoju glavah.

Tudi če je vaš proizvod videti sveža, čista in zdrava, da lahko še vedno najbolj strupenih pesticidov, ki se uporabljajo za zaščito rast pridelka. Torej, zakaj sem se vedno zavzemal za nakup ekoloških alternativ za katero koli hrano.

Top kaznivih ostankov težkih pesticidov so krompir, jagode, jabolka, snap grah, grozdje, zelena, špinača, sladki papriko, češnjev paradižnik in nektarine.

Nektarine, še posebej zaskrbljujoče, saj 99% vzorčene skupine kažejo vsaj en ostanek pesticidov.

Na pozitivno, obstajajo tudi sadje in zelenjava, ki uvrstijo nizko na prisotnost ostankov pesticidov. Glavni med njimi so avokado, točkovanja čudovito 1% detekcijo v svoji vzorčni skupini, še enkrat dokazujejo, da so avokado neverjetno za vaše zdravje.

Najčistejši pridelke lahko najdete so kivija, jajčevci, čebula, sladka koruza, ananas, jam, mango, zelje, in papaja. Uživate lahko ti z relativno lahkoto.
Ampak pravijo, da ste hrepenenje sočno Fuji jabolko, kaj lahko storim?

Večina supermarketi vam lahko ponudimo različne zelenjave čistila. Vendar pa lahko vedno naredite svojo zelenjave čistejši. To je super enostavno narediti in zahteva le eno skupno gospodinjstvo sestavine: beli kis.

Jaz osebno všeč vedel vsak malo podrobnosti o tem, kaj gre v mojem pridelke, tako da sem ponavadi odločijo za uporabo moje domače čistejše.
Domače Vegetable Cleaner

Moj zelenjavni čistejše Recept je preprost: to je 90% vode in 10% belega kisa. Želel priporočamo ga zmešamo v velikem bazenu, da boste imeli dovolj prostora za pravilno vpijejo svoje sadje in zelenjavo.

WordPress Themes