Just a Weed, or an Unrecognized Health-Boosting Plant? Hot – PREVOD (GOOGLE) POD ANGLEŠKIM BESEDILOM

Purslane, also known as Portulaca oleracea, is considered a common weed to many that may even be growing in your garden right now, without your explicit invitation. It started its cultivation in India and Persia, and spread to the rest of the world. Some cultures pluck it out and throw it away with leaf clippings and other weeds, while others cultivate it specifically to eat as food. Purslane is an aesthetically attractive weed with fleshy leaves and often yellow flowers, but its health benefits are even more desirable.

Powerful Seeds Grow in Many Climates

The seeds of purslane are so powerful they can stay viable in land for up to 40 years – and this is a natural crop – no GMO! It grows in a well-tended garden and in arid climates, often equally as well. This resilient plant poses similar benefits for our immune systems and overall health.

Often called pig weed (and it certainly would be better for your pigs than some of the GMO grain many farmers have been using to feed their livestock), Purslane has more beneficial Omega 3 fatty acids than many fish oils! The weed also has one of the highest levels of vitamin A among all leafy green vegetables (1320 IU/100 g, provides 44% of RDA). High Vitamin A foods can help protect us from many types of cancers and helps to boost eye health.

Strong Anti-Oxidant

Furthermore, purslane is full of two different types of betalain alkaloid pigments – a reddish beta-cyanis and a yellow beta-xanthins, which are equally potent antioxidants and anti-mutagens. Also in purslane are vitamins C, and B-complex including riboflavin, pyridoxine, and niacin, as well as carotenoids, and trace minerals like iron, magnesium, and calcium.

With all these nutritional benefits, and the large amounts of money we spend on supplements to better our health, it seems purslane should be elevated from weed status to health-boosting, everyday food. Purslane packs a powerful nutritional punch, for certain.

GOOGLE PREVOD

Tolščak, znan tudi kot Portulaca oleracea, se šteje skupno travo veliko, da se lahko celo rastejo v vašem vrtu prav zdaj, brez vašega izrecnega povabila. Začelo se je njeno gojenje v Indiji in Perziji, in razširil v druge dele sveta. Nekatere kulture jo odtrgal ven in ga vrgel proč z listnimi izrezkov in drugih plevelov, drugi pa gojiti je posebej za jesti, kot je hrana. Tolščak je estetsko privlačna plevel z mesnatimi listi in rumenimi cvetovi pogosto, vendar pa njegove koristi za zdravje, so še toliko bolj zaželena.
Zmogljiva Semena rastejo v mnogih podnebjih

Semena portulaku so tako močne, da lahko preživel v deželi do 40 let – in to je naravni pridelek – no GSO! Raste v lepo urejenem vrtu in v sušnih podnebjih pogosto enako dobro. Ta vztrajna rastlina povzroča podobne koristi za naš imunski sistem in splošno zdravje.

Pogosto imenovana prašičja plevel (in to bi bilo vsekakor bolje za vaše prašičev kot nekatere GSO žita mnogi kmetje so bili z uporabo za krmo živine), špinača ima več koristnih maščobnih kislin omega 3 od mnogih ribjih oljih!Weed ima tudi eno najvišjih ravni vitamina A med vsemi zeleni listnati zelenjavi (1.320 ie / 100 g, zagotavlja 44% RDA). Visoke živila vitamina A lahko pomagajo nas ščiti pred številnimi vrstami raka in pripomore k izboljšanju zdravja oči.
Strong Anti-Oxidant

Poleg tega, tolščak je polna dveh različnih vrst betalain alkaloidi pigmentov – rdečkasto beta cyanis in rumeno beta xanthins, ki so enako močni antioksidanti in anti-mutagene. Tudi v portulaku so vitamini C, in B-kompleks, vključno riboflavin, piridoksin, in niacin, kot tudi karotenoidi in minerale, kot železa, magnezija in kalcija v sledovih.

Z vsemi temi prehranjevalnih koristih in velike količine denarja, ki ga porabijo za dopolnila k boljšemu naše zdravje, se zdi, tolščak treba povzdignjena iz statusa plevela do zdravstvenega dvig, vsakodnevni prehrani. Tolščak pakiranjih močan udarec hranilno, zagotovo.

WordPress Themes