JAPONSKI NAČIN PISANJA POEZIJE ALI HAIKU – HR.

1.Haiku je trostih gdje stihovi, približno,imaju redom 5,7 i 5 slogova. Ukupno,haiku bi trebao imati izmedu 12 i 20 slogova ( jap.onji).

2.Haiku cesto sadrži rijec koja određuje godišnje doba u kojem je haiku nastao.

3.Haiku je neposredni izraz pjesnikova doživljaja,pri cemu nije sudjelovalo razmišljanje, zakljucivanje,poucavanje i slicno.

4.Haiku pjesnik uranja u predmet svoje pjesme i ne istice svoje “ja”.

5.Tema haiku pjesme najcešce je priroda i covjek u njoj.Ljubav u
znacenju erosa opcenito nije predmet haiku poezije.

6.Da bi neki doživljaj bio zabilježen kao haiku,mora imati i svoju poetsku vrijednost kojom se izdiže iznad bilo kakvog doživljaja bez posebnog znacenja.

7.Ljepota haiku poezije je u njegovoj istinitosti, neposrednosti i posebno u
tome što je njime nešto,možda,vec otprije poznato,doživljeno na nov način-cišce,snažnije,dublje.

8.Vrijeme u kojem se haiku dogada je gotovo beziznimno sadašnjost- haiku je poezija “ovdje i sada”.

9.Haiku nije aforizam,nije poslovica, nije minijatura-nije “pjesmičak”.Haiku ne smije biti kićen.Haiku ne trpi sroka jer je taj za nj prejako sredstvo koje bi mu prigušilo tankoćutnije nijanse.U pravilu,haiku nema naslov.

10.Ako želite pisati haiku,procitajte i doživite što više haiku pjesama.

11. Sadašnjost je kvintesencija haiku doživljaja. Stoga nikako ne dopusti da ti promakne upravo ovaj sadašnji tren.

12. Upamti da je priroda utočiste haiku. / Imaj pri ruci bilježnicu u koju ispisuješ svoje zapiske o vlastitom haiku iskustvu . /

13. Zorno promatraj predmete iz prirode… razotkrit će se neviđena čuda.

14. Postani jedno s prirodom. Dopusti onome o čemu pišeš da se kroz tebe izrazi i ostvari svu puninu svoje životnosti. Ono o čemu pišeš, i “to si ti”.

15. O svojim bilješkama o prirodi razmišljaj u osami i miru. Neka oni budu počelo tvojih haiku pjesama.

16. Dok pises o prirodi, nemoj izdati Takvost sviju stvari… budi iskren prema životu!

17. Svaku pojedinu riječ odabiri s posebnom pozornošću. Rabi samo one rijeci koje jasno odražavaju tvoje osjećaje.

18. Rabi prezent kao glagolsko vrijeme.

19. Posegni za riječju koja naznačuje godišnja doba, mjesto ili određeno doba dana, kako bi pjesma zadobila dodatnu dimenziju.

20. Rabi isključivo običan, svakodnevni jezik.

21. Nastoj pisati u tri stiha od ukupno sedamnaestak slogova. Mnogi se haiku doživljaji mogu prikladno izreci u japanskoj versifikacijskoj strukturi od 5, 7, 5 slogova – ali ne i svi.

22. Izbjegavaj srok. Naglas pročitaj svaki zapisani stih, kako bi se osvjedočio u prirodnost njegova zvuka.

23. Imaj na umu to da je ŽIVOTNOST, a ne ljepota, istinsko obilježje haiku.

24. Ne podliježi nejasnim aluzijama: istinski je haiku intuitivan, a ne apstraktan ili intelektualan.

25. Ne previdi humora, no izbjegavaj puku dosjetku.

26. Uznastoj na svakoj pojedinoj pjesmi sve dok ona ne dorekne ono sto drugima želiš prenijeti.

27. Spomeni se toga da je haiku prst koji ukazuje na Mjesec, i ukoliko je ruka na kojoj se nalazi urešena draguljima, vise ne vidimo ono sto nam želi pokazati.

28. Krajnjom budnošću oplemeni svoj osjet, a svoj duh odgajaj u zazenu ili u nekom drugom srodnom vidu usredsređujuće meditacije. Zen – haiku nazor trebao bi nalikovati bistroj površini planinskog jezera: tek onda kada je bez ikakve vlastite misli, u stanju je odzrcaliti i Mjesec, i prelet ptice nad sobom…

—————–

WordPress Themes