http://topjob.finance.si/8847336/Top-sluzbe-Fructal-Jub-Banka-Slovenije-iscejo-vodje-Sluzbe-se-v-NKBM-Leku-Kolektorju-OMV-in-se-15-podjetjih?metered=yes&sid=438062175 / Top službe – Fructal, Jub, Banka Slovenije iščejo vodje! Službe še v NKBM, Leku, Kolektorju, OMV in še 15 podjetjih

17.07.2016  Finance 
Pregledali smo ponudbo služb doma in v tujini ter izbrali najboljše
Fructal
Vodja prodaje

Proizvajalec pijač in drugih prehrambnih izdelkov Fructal išče vodjo prodaje in tudi skrbnika ključnih kupcev.
Od kandidatov za vodjo prodaje pričakujejo univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, vsaj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih položajih v prodaji v sektorju FMCG, izkušnje iz poslovodenja in spremljanja prodaje v dejavnosti FMCG, napredno znanje MS Office, analitične, organizacijske, komunikacijske in pogajalske sposobnosti.
Prijave zbirajo prek spleta ([skrci.me]). Več informacij za delovno mesto skrbnika ključnih kupcev najdete na spletni povezavi ([skrci.me]).

Banka Slovenije
Direktor

Banka Slovenije v Ljubljani išče direktorja oddelka analitsko-raziskovalni center.
Pričakujejo vsaj univerzitetno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, vsaj pet let vodstvenih izkušenj na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju, izkušnje na področju analitičnega in raziskovalnega dela, dobro znanje ekonometričnih orodij, aktivno znanje angleščine in še enega tujega jezika, organizacijske in komunikacijske veščine, sposobnost usmerjanja ljudi in motiviranja za delo.
Prijave pričakujejo prek spleta ([skrci.me] do 10. avgusta).

Jub
Vodja trženja

Proizvajalec barv v Dolu pri Ljubljani išče vodjo trženja.
Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva, ekonomije ali trženja, pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na področju vodenja trženja in prodaje hiš oziroma projektne gradnje, odlično znanje vsaj dveh tujih jezikov, obvezno nemščine in angleščine, komunikativnost, sposobnost vodenja in delovanja v skupini.
Prijave pošljite na naslov zaposlitev@jub.eu do 31. julija.

DUTB
Glavni izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank išče glavnega izvršnega direktorja družbe.
Med pogoji so univerzitetna izobrazba, da je kandidat strokovnjak s področij bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj desetimi leti izkušenj s področij vodenja ali nadziranja gospodarskih družb, prednost imajo kandidati z znanjem investicijskega bančništva, upravljanja slabih terjatev, prestrukturiranja gospodarskih družb, poslovanja na mednarodnih finančnih trgih.
Prijave pošljite po pošti na naslov DUTB, Metka Zlosel Alič, Davčna 1, Ljubljana, s pripisom »Razpis za glavnega izvršnega direktorja družbe«. Več informacij najdete na spletni povezavi ([skrci.me]) do 29. julija.

Atlantic Grupa
Izkušeni sodelavec v kontrolingu

Prehrambna skupina Atlantic Grupa išče v Ljubljani strokovnega sodelavca v kontrolingu.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, aktivno znanje angleščine in hrvaščine, napredno znanje in uporabo MS Office, vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, prednost imajo kandidati s poznavanjem orodja SAP, podatkovnih baz in orodij za poslovno inteligenco ter z delovnimi izkušnjami na področju kontrolinga, računovodstva in financ, analitične sposobnosti.
Prijave zbirajo prek spleta ([skrci.me]) do 24. julija.

IT

INTESA SANPAOLO CARD
Strokovnjak za inovacije in izdelavo prototipov

OPIS: Pričakujejo poznavanje programiranja aplikacij za mobilne naprave s sistemom Android v Javi in izvornih jezikih, Apple iOS Objective C, Microsoft C# in C++ ter ogrodja .NET in drugih, možnost predstavljanja novih zamisli, ustvarjalno in analitično razmišljanje. Poznavanje področja kartičnega poslovanje je prednost.
KRAJ: Koper
PRIJAVE: career@intesasanpaolocard.com do 31. julija

NKBM
Direktor IT

OPIS: Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na bančnem, finančnem ali drugem ustreznem področju, zaželeno znanje enega svetovnega jezika na višji ravni, vodstvene in pogajalske veščine, komunikativnost, organiziranost, čustvena inteligenca.
KRAJ: Maribor
PRIJAVE: [skrci.me] do 31. julija

Studio Moderna
Sistemski administrator

OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta delovnih izkušenj na primerljivem področju, odlično poznavanje sistemske programske opreme, orodij za sistemsko administracijo, administracije MS SQL, zaželene izkušnje s skriptnimi jeziki, ki omogočajo avtomatizacijo, ter znanje angleščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: recruitment@studio-moderna.com s pripisom Sistemski administrator (ter ime in priimek) do 31. julija

INDUSTRIJA

Lek
Specialist operativne nabave

OPIS: Od kandidatov pričakujejo univerzitetno izobrazbo kemijske, ekonomske ali druge ustrezne smeri, prednost imajo kandidati z izkušnjami ter poznavanjem procesov oskrbovalne verige, aktivno znanje angleščine.
KRAJ: Mengeš
PRIJAVE: [skrci.me] do 22. julija

MLM
Tehnični direktor

OPIS: Iščejo kandidata z visokošolsko izobrazbo tehnične smeri, petimi leti ustreznih delovnih izkušenj in poznavanjem standardov iz avtomobilske industrije ter proizvodnih procesov in standardov ISO ter organizacijskimi, vodstvenimi veščinami in dobrim znanjem angleškega in nemškega jezika.
KRAJ: Maribor
PRIJAVE: [skrci.me] do 22. julija

Cetis
Vodja proizvodnje

OPIS: Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo, nekaj let delovnih izkušenj z vodenjem proizvodnje, poznavanje proizvodnih procesov, zaželeno poznavanje zakonitosti vitke proizvodnje, 5S, Six sigma, tekoče znanje angleščine in še enega tujega jezika.
KRAJ: Celje
PRIJAVE: prijava@cetis.si (s pripisom »Vodja proizvodnje«) do 29. julija

TRŽENJE, PRODAJA

UniCredit Banka Slovenija
Vodja skupine za trženjsko strategijo in razvoj poslovanja

OPIS: Zahtevajo med drugim visokošolsko izobrazbo, vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, izkušnje s pripravo digitalnih in marketinških strategij in letnih marketinških načrtov, strateško razmišljanje, dobro poznavanje trženjskih konceptov in procesov ter vodenje in izvedbo digitalnih in večkanalnih trženjskih kampanj.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me] do 25. julija

Kolektor Orodjarna
Prodajnik

OPIS: Pričakujejo vsaj visokošolsko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu, obvezno znanje nemščine in angleščine, pozitiven odnos do dela, komunikativnost, kreativnost.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me] do 31. avgusta

Metal Ravne
Specialist korporativnega komuniciranja

OPIS: Med pogoji so visokošolska izobrazba družboslovne smeri, vsaj tri leta izkušenj na področju internega komuniciranja, prednost so večletne izkušnje s področja koordinacije in vodenja projektov internega komuniciranja v večjih poslovnih sistemih, visoko razvita sposobnost govornega in pisnega izražanja, odlično znanje angleščine.
KRAJ: Ravne na Koroškem
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 5. avgusta

OMV
Vodja programa zvestobe

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo smeri trženje, izkušnje pri razvoju in izvedbi trženjskih kampanj, prednost imajo kandidati z izkušnjami pri delu s programi zvestobe, delovne izkušnje v mednarodnem, večkulturnem timu so prednost, poglobljeno znanje programov MS Office, Internet, Outlook, SAP, znanje angleščine.
KRAJ: Koper
PRIJAVE: [skrci.me] do 7. avgusta

FINANCE, BANČNIŠTVO

SID banka
Samostojni strokovni sodelavec za spremljavo

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj s področja finančne dejavnosti, poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela, zaželeno poznavanje bančnih poslov in bančne zakonodaje, odlično znanje angleščine in še enega tujega jezika.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: kadrovska@sid.si do 26. julija, več informacij na ([skrci.me])

Gorenjska banka
Upravljavec tveganj, vodja trženja in svetovalec ključnim strankam

OPIS: Iščejo tri nove sodelavce, od katerih pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj eno leto delovnih izkušenj (pri vodji trženja vsaj tri leta), znanje angleščine in računalniška znanja.

KRAJ: Ljubljana in Kranj

PRIJAVE: vanja.popovic@gbkr.si ; več informacij na [skrci.me]

SKB
Produktni menedžer

OPIS: Iščejo produktna menedžerja in bančnega tehnologa. Od kandidatov za produktnega menedžerja pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, vsaj eno leto delovnih izkušenj, zaželenih na področju bančništva oziroma finančnih storitev, poznavanje dnevnega bančništva, bančnih kanalov, novih tehnologij in bančne zakonodaje.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: cloveski.viri@skb.si; več informacij na [skrci.me]

Httpool
Finančni kontrolor

OPIS: Od kandidatov pričakujejo univerzitetno izobrazbo, zaželena kvalifikacija ACCA ter delovne izkušnje v eni od »štirih velikih« svetovalnih družb, poznavanje računovodskih standardov, izkušnje s pripravo finančnih načrtov, odlično poznavanje katerega od programskih orodij JD Edwards, Oracle, Microsoft Dynamics NAV ali SAP.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me]

KADROVANJE

Danfoss
HR-partner za poslovno enoto

OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in izkušnje na podobnem delovnem mestu, zaželeno iz globalnega okolja, izkušnje z upravljanjem talentov in zavzetostjo zaposlenih, postavljanja organizacije, upravljanja sprememb in/ali coachinga vodij.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: ([skrci.me]) do 29. julija

Livar
HR-strokovnjak

OPIS: Od kandidatov pričakujejo univerzitetno izobrazbo, aktivno znanje angleščine, poznavanje različnih kadrovskih orodij na področju iskanja in izbora ter razvoja kadrov, vsaj eno leto delovnih izkušenj, komunikativnost.
KRAJ: Ivančna Gorica
PRIJAVE: zaposlitve@livar.si do 28. julija

WordPress Themes