FINANCE – Pregledali smo ponudbo služb doma in v tujini ter izbrali najboljše

Microsoft
*
Skrbnik ključnih strank

Tehnološki velikan v Ljubljani išče skrbnika ključnih strank, ki bo razvijal in izvajal strateške prodajne načrte za velike stranke v komercialnih panogah, še posebej v finančni panogi.

Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, zaželeno ekonomske ali računalniške smeri, vsaj pet let ustreznih izkušenj s področja prodaje, razumevanje trga in izkušnje, še posebej panoge finančnih storitev, dokazane izkušnje s prodajo na vodilni ravni, sposobnost uspešnega vodenja virtualne ekipe za prodajo izbranim strankam, dobro poznavanje Microsoftove platforme za poslovna okolja.

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ) v angleščini do 3. avgusta.

Fitch Ratings
*
Analitik bonitetnih ocen

Bonitetna hiša Fitch v Frankfurtu išče analitika bonitetnih ocen, ki bo s svojimi analizami sodeloval v skupini 20 analitikov, ki pročuejo logistična in komunalna podjetja.

Zahtevajo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri (zaželeno s področa financ), analitske sposobnosti, izkušnje v analitski vlogi, poznavanje področja logističnih in komunalnih podjetij, dobro znanje angleščine in nemščine.

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ).

SIJ – Slovenska industrija jekla
*
Pravnik

SIJ – Slovenska industrija jekla v Ljubljani išče pravnika, ki bo svetoval upravi družbe ter usmerjal in vodil razne postopke.

Pričakujejo univerzitetno izobrazbo pravne smeri, vsaj tri leta izkušenj v gospodarskem, delovnem, finančnem in davčnem pravu, vsaj dve leti izkušenj s podobnega delovnega mesta, dobro poznavanje zakonodaje, vklučno z evropsko in konvencijami mednarodnega prava, zelo dobro znanje angleščine.

Prijave zbirajo na naslovu ( zaposlovanje@sij.si ) do 24. avgusta.

Belimed
*
Projektni vodja

Proizvajalec vrhunske tehnologije v svetu pomivalne in termodezinfecijske tehnike v Grosupljem išče projektnega vodjo.

Zahtevajo visokošolsko izobrazbo tehnične smeri, izkušnje z vodenjem projektov,aktivno znanje angleščine, zaželeno znanje nemščine, pripravljenost na sodelovanje v mednarodnih timih.

Prijave zbirajo na naslovu ( kadri@belimed.com ) do 17. avgusta.

BNP Paribas
*
Sodelavec za nadzor kreditnih tveganj

Banka BNP Paribas v Frankfurtu v Nemčiji išče sodelavca za nadzor kreditnih tveganj.

Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, izkušnje v investicijskem bančništvu, izkušnje z nadzorom kreditnih tveganj, razumevanje finančnih produktov, tekoče znanje angleščine, nemščina in francoščina sta prednost

Prijave prek spleta ( [skrci.me] ).

Podjetje za predelavo kovin in plastičnih mas
*
Direktor hčerinske družbe

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo kemijske tehnologije (MBA je prednost), vsaj sedem let izkušenj pri delovanju v primerljivi proizvodni organizaciji, vsaj pet let vodstvenih izkušenj, izkušnje pri poslovno-finančnem načrtovanju in kontrolingu, aktivno znanje angleščine, zaželena nemščina.

KRAJ: Gorenjska

PRIJAVE: info@hill-int.si do 10. avgusta

Savatech
*
Vodja tekmovalnega oddelka

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, poznavanje (in izkušnje) z mednarodnim moto svetom (on in off road kategorije), obvladovanje dela s MS Office, SAP, odlično znanje anglešščine, dodatno znanje italijanščine/francoščine/nemščine je prednost, pripravljenost na pogosta službena potovanja v tujino.

KRAJ: Kranj

PRIJAVE: [skrci.me] do 1. avgusta

Šumer
*
Sodelavec v kadrovski službi in računovodstvu

OPIS: Od kandidatov zahtevajo vsaj tri letizkušenj na podobnem delovnem mestu (kombinacija kadrovske službe in računovodstva), znanje s področja vodenja, dlično poznavanje lokalne delovno-pravne zakonodaje ter SRS, poznavanje programa Pantheon je prednost.KRAJ: Celje

PRIJAVE: [skrci.me] do 15. avgusta

Sainsbury˙s
*
Razvijalec programske opreme – Python

OPIS: Pričakujejo izkušnje s kodiranjem, poznavanje tehnologij PHP, Python, Go, Django, Flask, Sqlalchemy, PostgreSQL, ElasticSearch, MySQL, Redis, Varnish, RabbitMQ, Messaging in Q, Celery, Git, Jira.

KRAJ: London, Velika Britanija

PRIJAVE: [skrci.me]

Adacta
*
Razvijalec programske opreme

OPIS: Pričakovana je visokošolska izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri, znanje.NET, zaželeno tudi C# ali C++, izkušnje s programiranjem desktop in spletnih aplikacij, poznavanje relacijskih baz podatkov, jezik SQL, aktivno znanje in angleščine.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: career@adacta.si

HERE, a Nokia company
*
iOS inženir

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo računalniške ali tehnične smeri, vsaj tri leta izkušenj z vodenjem tima, osem let izkušenj z razvojem programov, vsaj pet let izkušenj z iOS razvojem, vsaj ena objavljena iOS aplikacija,tekoče znanje angleščine.

KRAJ: Berlin, Nemčija

PRIJAVE: [skrci.me]

Gostol TST
*
Komercialist / vodja trgov

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, vsaj dve leti delovnih izkušenj, obvladovanje zahtevnih stikov s strankami in poslovnimi partnerji, obvladovanje programa Gosoft – 2000 ERP, CRM sistem, tekoče znanje angleščine, osnovno znanje nemščine.

KRAJ: Tolmin

PRIJAVE: zvezdana.carga@gostol-tst.eu do 20. avgusta

Trivago
*
Podatkovni analitik za področje trženja

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo matematične smeri, vsaj tri leta izkušenj v analitiki, zaželeno s področja spletnega trženja, izkušnje z delom z velikimi podatkovnimi bazami, tekoče znanje angleščine, poznavanje Excela in SQL.

KRAJ: Düsseldorf, Nemčija

PRIJAVE: [skrci.me]

Jelovica Hiše
*
Komercialist za prodajo montažnih hiš in objektov na slovenskem trgu

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske, lesarske ali druge ustrezne smeri, zaželeno vsaj štiri leta na področju prodaje montažnih hiš in objektov, pogajalske sposobnosti.

KRAJ: Slovenija

PRIJAVE: [skrci.me] do 26. avgusta

Nielsen
*
Svetovalec oddelka prodaje in stikov z naročniki

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo ekonomske ali trženjske smeri, vsaj tri leta delovnih izkušenj (prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami v FMCG panogi), prodajno naravnanost in usmerjenost v preseganje rezultatov, analitične sposobnosti in veselje do statističnih analiz, aktivno znanje angleščine.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: [skrci.me]

Kolektor Group
*
Inženir na področju tehnologije in konstrukcije

OPIS: Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo tehnične smeri, poznavanje tehnične in projektne dokumentacije, poznavanje MS Office in programskih orodij s področja svojega delokroga, aktivno znanje enega tujega jezika (angleščina ali nemščina).

KRAJ: Idrija

PRIJAVE: [skrci.me] do 7. avgusta

Iskra Mehanizmi
*
Razvojni inženir na področju elektronike v razvoju

OPIS: Od kandidatov zahtevajo visokošolsko izobrazbo elektro smeri, vsaj štiri leta izkušenj na področju elektronike, samostojna uporaba programskega jezika (C/C++), dodatna prednost je samostojna uporaba programskega jezika C#, aktivno znanje angleškega jezika.

KRAJ: Lipnica

PRIJAVE: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si do 9. avgusta

Tu-Val
*
Strojni inženir

OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta delovnih izkušenj, poznavanje ISO 9001 standardov, razreševanja reklamacij v povezavi 8D, konstruiranja, metod kontrole kvalitete, osnov fluidike, aktivno znanje angleščine (zaželena tudi nemščina).

KRAJ: Domžale

PRIJAVE: tu-val@siol.net

Proizvajalec strojnih elementov
*
Konstrukter

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo strojne smeri, strojne smeri, odlično poznavanje vsaj AutoCAD ali ProEngineer programa, obvladovanje programov za konstruiranje in delo z računalnikom,

znanje enega izmed tujih jezikov (angleščina ali nemščina).

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: luka@rekruter.si

Sandvik
*
Poslovni kontroler

OPIS: Zahtevajo visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, poznavanje SAP, analitske sposobnosti, izkušnje v mednarodnem okolju, znanje angleščine.

KRAJ: Zeltweg, Avstrija

PRIJAVE: [skrci.me]

Oziris
*
Knjigovodja / računovodja

OPIS: Pričakujejo ustrezno izobrazbo, vsaj dve leti izkušenj (izkušnje iz računovodskega servisa so prednost), odlično poznavanje predpisov s področja računovodstva in računovodskih standardov ter davčne zakonodaje, zaželeno poznavanje programa Navision.

KRAJ: Ljubljana

PRIJAVE: [skrci.me] do 20. avgusta

WordPress Themes