Davek na nepremičnine

Zbrali smo prispevke o predlaganih spremembah zakona o davku na nepremičnine.

Delo.si
sre, 09.10.2013, 06:00

Dosje: Davek na nepremičnine

Latniki nepremičnin bodo morali dokazati, da je posamezna nepremičnina namenjena poslovni rabi oz. se oddaja v odplačni najem.

Ministrstvo za finance je vladi predalo končni predlog zakona o davku na nepremičnine. Vlada ga bo verjetno obravnavala že na četrtkovi seji, parlament pa ga bo po pričakovanjih potrjeval čez 14 dni. Za približno 1,2 milijona lastnikov 6,5 milijona nepremičnin je tako konec ugibanj o tem, koliko jih bo lastništvo stalo. Seveda, če bo predlagani zakon dobil tudi podporo v vladi in pozneje v parlamentu.

Nepremičnine večje vrednosti bodo še naprej bolj obdavčene

Predlagane davčne stopnje za stavbe in dele stavb so najnižje za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, in to 0,15 odstotka ocenjene tržne vrednosti, kot je zapisana v registru nepremičnin. To ne velja za stanovanja, vredna več kot 500.000 evrov – ta bodo obdavčena po 0,4-odstotni stopnji, če so nerezidenčna, pa po 0,75-odstotka. Kot so izračunali na ministrstvu, naj bi lastnik 80 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani v povprečju plačal 230 evrov davka na nepremičnine, v Murski Soboti pa približno 65 evrov.

Osnova za nerezidenčna stanovanja je 0,5 odstotka, kar velja tudi za javne in kulturne spomenike, sakralne objekte itn. Največ, po 0,75-odstotni stopnji bodo obdavčene poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih – te bodo obdavčene po 0,4-odstotni stopnji. Ministrstvo za kmetijske stavbe predlaga 0,3-odstotno stopnjo.

Predlagane davčne stopnje za zemljišča so od 0,07 odstotka za gozdna zemljišča do 0,75 odstotka za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo. Kmetijska zemljišča bodo obdavčena po 0,15-odstotni stopnji, zemljišča za gradnjo stavb pa po 0,5-odstotni stopnji. Neplodna zemljišča so izvzeta iz obdavčenja, prav tako tudi varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja. Zakon predvideva še, da občine smejo po triletnem prehodnem obdobju davčne stopnje povečevati oziroma zmanjševati za največ 2,5-krat.

***

Kdo meni, da je predlog davka na nepremičnine sprejemljiv in kdo ne? Napovedovali so se tudi protesti.

WordPress Themes