To so gostilne po državi, ki jih je inšpekcija zaprla

Zaprtje, začasno zaprtje objekta oziroma prepoved dejavnosti ali procesov so odredili v 59 objektih ali v 4,3 odstotka pregledanih.

Objavljeno: 04.02.2015 12:32 Posodobljeno: 04.02.2015 16:03
Avtor: A. L.
Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Fotografija je simbolična.

LJUBLJANA – V letu 2014 so inšpektorji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pregledali 1384 gostinskih objektov, zaprtje, začasno zaprtje objekta oziroma prepoved dejavnosti ali procesov pa so odredili v 59 objektih ali v 4,3 odstotka pregledanih (objavljamo jih spodaj v tabeli, pripenjamo pa tudi dokument gostinskih obratov, v katerih je bil opravljen nadzor). Večja neskladja so ugotovili v 247 primerih, kar predstavlja 17,8 odstotka, neskladja in prekrške v 40 primerih (2,9 odstotka), manjša neskladja, ki predstavljajo prekršek, v 225 primerih (16,3 odstotka), medtem ko v 813 primerih, to je 58,7 odstotka vseh pregledanih objektov, neskladij niso ugotovili.

Najpogostejše neskladnosti ugotovljene v okviru pregledov gostinskih obratov so bile:

– neustreznost higienskih razmer v objektih,
– neskladnosti glede sledljivosti,
– nedosledno in neustrezno izvajanje notranjih kontrol in vodenje dokumentacije/evidenc ter
– neustrezna usposobljenost zaposlenih, ki delajo z živili.

Celotni seznam podjetij in nepravilnosti najdete na povezavi.

V 813 primerih, to je 58,7 odstotka vseh pregledanih objektov, inšpekcija neskladij ni ugotovila.

Inšpektorji oziroma veterinarji so preverjali, ali so izpolnjene zahteve živilske zakonodaje. Preverjali so izpolnjevanja higienskih pogojev objekta (prostorov, opreme, naprav in drugih pripomočkov, namenjenih rokovanju z živili), sledljivost dobavljenih živil, ustreznost rokovanja z živili, primernost osebne higiene in usposobljenost oseb, ki delajo z živili. Pri rednih pregledih je bila glede na rezultate prvih pregledov v nadaljevanju leta posebna pozornost namenjena sledljivosti dobavljenih živil.

OPOMBA: Večina spodaj navedenih gostinskih obratov je nepravilnosti že odpravila, pojasnjujejo pri upravi za varno hrano.

Gostinski objekti, ki jih je uprava za varno hrano označila z rdečo barvo (odrejeno je bilo zaprtje, začasno zaprtje objekta oziroma prepoved dejavnosti ali procesov):

GOSTILNA IN PIZZERIJA LAITALIA D.O.O. Brežice 23. 1. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, dokumentacije/evidenc, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
ZDRUŽENJE EPEKA, SO. P. – PE ROMANI KAFENAVA, GORKEGA ULICA 34, 2000 MARIBOR Maribor 20. 5. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, označevanja, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
GOSTILNA KOTUR, OB ŽELEZNICI 1, 1310 RIBNICA Ribnica 21. 5. 2014 neskladja glede higienskega in tehničnega stanja, sledljivosti, usposobljenosti zaposlenih za delo z živili, hrambe živil – neustrezna temperatura, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti ravnanja z živili
HOTEL KRN Tolmin 27. 5. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
SLAŠČIČARNA AVTOBUSNA POSTAJA KOPER Koper 27. 5. 2014 neskladja glede higiene prostorov in opreme, začasna prepoved opravljanja dejavnosti
OKREPČEVALNICA PR’ JAZBCU Zgornja Besnica 28. 5. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
OŠTARIJA MERENDA Koper 2. 12. 2014 neskladja glede higienske ureditve obrata, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
BAR MILENA Ljubljana 13. 6. 2014 neskladja glede prostorskih pogojev, ki so prekrški, začasna prepoved opravljanja dejavnosti priprave obrokov
CUKER KUHNA Slovenska Bistrica 17. 6. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti (priprave slaščic)
PIZZERIA KANAVA Izola 1. 7. 2014 neskladja glede higiene in notranjih kontrol, začasna prepoved opravljanja dejavnosti
GOSTILNA FANI, ROPRETOVA CESTA 9, 1234 MENGEŠ Mengeš 27. 6. 2014 neskladja glede prostorov,  opreme, higiene zaposlenih, organskih kuhinjskih odpadkov, sledljivosti, notranjih kontrol in  dokumentacije, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
GOSTILNA FORTUNA Zgornje Gorje 10. 7. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
GOSTILNA GRAD ŠTANJEL Štanjel 11. 7. 2014 neskladja glede higiene opreme, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
GOSTILNA PONCA Rateče 3. 11. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc notranjih kontrol, higiene/usposobljenosti zaposlenih, sledljivosti, ki so prekrški (2x), začasna prepoved dejavnosti
AROMA BTC BAR Ljubljana 21. 7. 2014 neskladja glede higiene, označevanja, sledljivosti, temperatur,  ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti, kjer se izvaja proizvodnja palačink
ČUPITERIJA, MESTNI TRG 4, LJUBLJANA, CITIRI D.O.O. Ljubljana 26. 7. 2014 ni tekoče vode, kar je prekršek, začasna prepoved dejavnosti
SALOON Vrhe 14. 8. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, higiene/usposobljenosti zaposlenih, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti, začasna prepoved obratovanja kuhinje
SLAŠČIČARNA ČAROBNI KOTIČEK, MEKINJSKI D.O.O. Kamnik 13. 8. 2014 neskladja glede izvajanja in vzdrževanja postopkov na načelih sistema HACCP, ki so prekrški, začasna prepoved proizvodnje peciva iz surovih jajc
GOSTILNA ROT Bohinjska Bela 21. 8. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
PIVNICA PRI ŽUPANU, KOPRSKA ULICA 72, 1000 LJUBLJANA Ljubljana 19. 9. 2014 neskladja glede higienskih zahtev, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti ravnanja z živili
RESTAVRACIJA SV. MARTIN, PODSMREKA 59A, DOBROVA Dobrova 29. 8. 2014 neskladja glede zagotavljanja varnosti živil, obrat je priključen na vaški vodovod, kar je prekršek, začasna prepoved dejavnosti rokovanja z živili
KITAJSKA RESTAVRACIJA YING XI, XIAO FENG, GOSTINSTVO IN TRGOVINA, POSLOVNA ENOTA KAMNIK Kamnik 8. 9. 2014 neskladja glede splošnih in posebnih higienskih zahtev za prostor, opremo in pripomočke, ravnanja z živili, osebne higiene, sledljivosti, načrta HACCP, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
PE SLADKARNICA: BAR, PROIZVODNJA SLADOLEDA IN SLAŠČIC Kromberk 25. 9. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti (priprave slaščic)
GOSTILNA IN PICERIJA MARS Brest 24. 9. 2014 Neskladja glede registracije, prostorov, ravnanja z odpadki in odpadnimi  olji, sledljivosti in notranjih kontrol/dokumentacije, ki so prekrški, začasna prepoved uporabe surovin
CANTANTE CAFE Maribor 30. 9. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjIH kontrol, ki so prekrški, začasna prepoved obratovanja kuhinje
KITAJSKA RESTAVRACIJA BEIJING Brezovica pri Ljubljani 8. 10. 2014 neskladja glede hranjenja živil, splošnih higienskih zahtev, opreme, sledljivosti, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin, prepoved uporabe kletnega prostora
GOSTILNA VRBINC Ljubljana 9. 10. 2014 neskladja glede sledljivosti, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
GOSTILNA PRI KOŠIRJU Ljubljana 14. 10. 2014 neskladja glede zagotavljanja sledljivosti živil, prostorov in opreme, notranjih kontrol/dokumentacije, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
GOSTILNA KERŠIČ Ljubljana 14. 10. 2014 neskladja glede sledljivost živil, higienskih zahtev, izvajanje postopkov predpisanih v okviru lastnega sistema HACCP, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
HOTEL PLANINKA Zgornje Jezersko 14. 10. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
GOSTINSKI OBRAT LETEČA ZVEZDA Ljubljana 15.10.2014 neskladja glede sledljivosti, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
GOSTILNA LOVENJAK Polana 16. 10. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme notranjih kontrol,  higiene/usposobljenostI zaposlenih, sledljivosti, ki so prekrški, začasna delna prepoved dejavnosti
RESTAVRACIJA KITAJSKO MESTO Domžale 16. 10. 2014 neskladja glede notranjih kontrol, sledljivosti, načrta HACCP, glede prostorov, prepoved uporabe surovin
RESTAVRACIJA  KITAJSKI DVOR Ljubljana 16. 10. 2014 neskladja glede splošnih pogojev za obrate,  pri ravnanju z odpadki, HACCP načrta, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
MENZA FARME IHAN – OGRINC Ihan 20. 10. 2014 neskladja glede sledljivosti živil, ki so prekrški, prepoved uporabe surovine
DAS IST VALTER KRANJ Kranj 4. 11. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc, higiene/usposobljenost zaposlenih, ki so prekrški (2x), začasna prepoved dejavnosti: 2x (1. prepoved uporabe prostorov in opreme, 2. izvajanja procesa)
LAI FU, GOSTINSTVO D.O.O. Domžale 24. 10. 2014 neskladja glede zagotavljanja pogojev za lastno pripravo kalčkov, prepoved proizvodnje kalčkov
GOSTILNA RENATA, GOSTINSTVO RENATA D.O.O. Novo mesto 2. 12. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, načrta HACCP, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti v kuhinji
RIBN’ČAN, GOSTILNA IN PICERIJA BRANKO KOTUR S.P. Ribnica 12. 11. 2014 neskladja glede splošnih higienskih zahtev, prostorov, opreme, izvajanje in vzdrževanje postopkov na načelih sistema HACCP ter sledljivost živil, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
STOJNICA PODGORJE Podgorje 1. 12. 2014 neskladje glede registracije obrata, ki je prekršek, začasna prepoved dejavnosti
KMETIJA ODPRTIH VRAT PAVALEC S&S, PAVALEC SONJA Vukovski Vrh 3. 12. 2014 neskladja glede označevanja, sledljivosti, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin in začasna prepoved obratovanja kuhinje
ABC KUHINJA, KLAVNIŠKA 7, 9000 MURSKA SOBOTA Murska Sobota 8. 12. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin in začasna prepoved dejavnosti
GOSTILNA SAVARIA Ptuj 9. 12. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, ki so prekrški, začasna prepoved obratovanja kuhinje
FAST FOOD HEAVEN Ljubljana 10. 12. 2014 neskladje glede pitne vode, ki je prekršek, začasna prepoved dejavnosti
GOSTIŠČE S PRENOČIŠČI SV. KATARINA Koper 19. 12. 2014 neskladja glede sledljivosti, prepoved uporabe surovin in začasna prepoved dejavnosti
GOSTIŠČE ZAJČJA DOBRAVA Ljubljana 16. 12. 2014 neskladja glede sledljivosti živil, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
BELLINI Ljubljana 22. 12. 2014 neskladja glede higiene, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
KITAJSKA RESTAVRACIJA ZLATI PETELIN, HU JIANMIN GOSTINSTVO IN TRGOVINA D.O.O. Murska Sobota 29. 12. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, dokumentacije/evidenc, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
OKREPČEVALNICA  PRI JOŽI, JOŽICA ŠKAFAR S.P. Moravske Toplice 28. 3. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, higiene/usposobljenosti zaposlenih, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
OKREPČEVALNICA  SV. PRIMOŽ NAD KAMNIKOM, JANEZ URŠIČ S.P., ČRNA PRI KAMNIKU 26, 1242 STAHOVICA Stahovica 12. 4. 2014 neskladja glede sledljivosti živil, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
SLAŠČICE MIHALEK, CELOVŠKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA Ljubljana 14. 4. 2014 neskladja glede sledljivosti, ravnanja z živili, notranjih kontrol, pretečenih rokov uporabe, ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
HOTEL KANU, VALBURGA 7, 1216 SMLEDNIK Smlednik 15. 4. 2014 neskladja glede tehničnega stanja, sledljivosti, neustrezna hramba živil (temperatura), ki so prekrški, prepoved uporabe surovin
DEMAJ PEKARSTVO D.O.O., PEKARNA AS Sveti Jurij ob Ščavnici 30.4.2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški, začasna delna prepoved opravljanja dejavnosti (v delu priprave kebaba)
OKREPČEVALNICA KAJFEŽ BROZ, REŠKA CESTA 2, 1330 KOČEVJE Kočevje 14. 5. 2014 neskladje glede higiene in tehničnega stanja, sledljivosti, ravnanja z živili, usposobljenosti zaposlenih, izvajanja načrta HACCP, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
GOSTILNA MICI, GORIČE 9, GOLNIK Goriče 15. 5. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, sledljivosti, ki so prekrški, začasna prepoved dejavnosti
TURISTIČNA KMETIJA AZALEJA, MARJANA PAVLIČ S.P. Okroglice 2. 10. 2014 neskladja glede sledljivosti za vsa živila in kuhano hrano, revizije, zagotovljene nimajo ustrezne pitne vode, ki so prekrški, stranka po opravljenem inšpekcijskem pregledu sama zapre obrat
OKREPČEVALNICA NUNČIČ Okroglice 9.12.2014 neskladja glede načrta HACCP in pomanjkanje zdravstveno ustrezne pitne vode, stranka po opravljenem inšpekcijskem pregledu sama zapre obrat
MAREL’CA BAR Ljubljana 25. 7. 2014 neskladja glede higiene in tehničnega stanja, izpusta vode, ki so prekrški, po opravljenem inšpekcijskem pregledu stranka sama zapre obrat
RESTAVRACIJA IN PICERIJA MLIN Maribor 17. 12. 2014 neskladja glede higiene prostorov/opreme, notranjih kontrol, ki so prekrški, po opravljenem inšpekcijskem pregledu stranka sama zapre obrat

Pojasnilo

Po objavi članka smo prejeli naslednje pojasnilo. Objavljamo ga v celoti.

»V razpredelnici je tudi Cantante cafe v Mariboru. V Mariboru obstajata dva Cantante cafeja (Cantante cafe tabor in Cantane cafe center) in vsak ima drugega lastnika. Moramo povedati, da se to NE nanaša na Cantante cafe tabor, zato bi vas prosili, da to ustrezno tudi navedete v članku.

Marko Šobak
Cantante cafe tabor«

WordPress Themes