ZAČEL JE DELOVATI FRAN – BREZPLAČNI, PROSTO DOSTOPNI PORTAL SLOVARJEV SLOVENSKEGA JEZIKA

Osnovni podatki
Datum objave:
17. oktober 2014
Opis

Z veseljem sporočamo, da je oktobra začel delovati brezplačni, prosto dostopni portal slovarjev slovenskega jezika (splošnih, zgodovinskih, terminoloških, narečnih …), ki ga je pripravil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju s podjetjem Amebis in z oblikovalsko ekipo podjetja Hruška. Uporabljati ga lahko začnete na naslovu www.fran.si.

Veseli bomo vaših konkretnih predlogov, popravkov in vprašanj na naslov fran-fran@zrc-sazu.si ali vaših splošnih ocen na naslov urednika kahacic@zrc-sazu.si. Portal se bo v namreč v naslednjih mesecih še dodatno širil in izboljševal.

Kaj je Fran?
Fran je nov slovarski portal Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU, prosto dostopen na naslovu www.fran.si. Obsega 20 slovarjev z
več kot pol milijona slovarskih opisov, ki prikazujejo slovenščino od
16. stoletja do danes. Poleg tega vsebuje še dialektološki atlas, dve
svetovalnici in je organsko povezan z različnimi jezikovnimi zbirkami in
korpusi.

Fran je pameten. Omogoča enostavno in napredno iskanje po vsakem slovarju
posebej, po izbrani skupini slovarjev ali po vseh hkrati. Omogoča vpogled
v zadetke v vseh slovarjih, tudi kadar iščemo po enem samem. Čeprav
opravimo iskanje v enem samem slovarju, so zadetki iz vseh drugih že
pripravljeni in od nas oddaljeni en sam klik, o njih pa imamo vselej na
voljo tudi številčne podatke. To nam omogoča poseben iskalni okvir, ki
smo ga razvili na inštitutu in nima primerjave v nobenem drugem
slovarskem portalu.

Fran je enostaven za uporabnika, ki potrebuje osnovne informacije, in
izčrpen za uporabnika, ki ga zanimajo zahtevna iskanja in podrobnosti, ki
bi jih z navadnim iskalnikom težko našli v več slovarjih.

Fran je intuitiven. Njegova raba je kljub zapletenosti sistema v ozadju
povsem enostavna. Iskalna vrstica ostaja na vrhu, tudi če se gibljemo po
zadetkih navzdol. Zadetki se običajnemu uporabniku v Franu izpisujejo
tako, da kar je mogoče hitro najde iskani podatek, zahtevni uporabnik pa
si lahko izpis poljubno prilagaja po svojih potrebah. Ker uporabniki ne
poznamo vedno vseh slovarskih kratic ali zgradbe slovarskih sestavkov, nam
jih Fran sproti razlaga.

Fran s svojimi uporabniki sodeluje. Na njem lahko uporabniki strokovnjake
povprašamo o najrazličnejših dilemah v zvezi s slovenskim jezikom,
odgovor pa bomo v jezikovni ali terminološki svetovalnici našli že v
nekaj dneh. Po že odgovorjenih vprašanjih lahko tudi iščemo. Če
dobimo dobro zamisel, lahko Franu predlagamo novo slovensko besedo namesto
tuje, za predloge pa lahko tudi glasujemo (npr.

Fran je prosto dostopen in je zastonj. Lahko ga uporabljamo na
računalnikih, tablicah ali pametnih telefonih. Vsem imetnikom SSKJ2
omogoča rabo slovarja tudi znotraj Frana.

Fran je prijazen in nas pozna. Omogoča nam, da iskalne nastavitve v
celoti prilagodimo svojim zahtevam, ki si jih, če to želimo, tudi
zapomni.

Fran je hiter. En zadetek najde in nam ga posreduje prav tako hitro kot
milijon. Po besedah lahko išče spredaj, zadaj, vmes in naokrog. Najde
besedo, ki je povsem nova ali stara več kot 400 let. Z njim lahko
rešujemo križanke ali najtežavnejše jezikovne probleme.

Fran je tudi lep. Je sad sodelovanja med jezikoslovci, strokovnjaki za
tehnologijo in profesionalnimi oblikovalci.

In končno: Fran bo še rastel. V naslednjih mesecih bomo dodali vrsto že
izdelanih verodostojnih slovarjev, ki jih ta čas pripravljamo za spletno
objavo – več narečnih, zgodovinskih, terminoloških in etimološkega.
Podatki iz obeh svetovalnic se bodo dodajali dnevno, rastoči slovarji se
bodo osveževali dvakrat letno. Fran pa bo imel tudi vse, kar bomo
naredili v prihodnjih letih – in tega ne bo malo.

Povezave na kratke predstavitvene filmčke s primeri uporabe:

1. Predstvitev osnovnih funkcij Frana: http://vimeo.com/109014259

2. Kaj je na Franu: http://vimeo.com/109013917

3. Baba nekoč, danes in v narečjih: http://vimeo.com/109013940

4. Daljši primer iskanja: http://vimeo.com/109014259

5. SPT – Slovar pravopisnih težav (novi rastoči slovar na Franu):

6. SSSJ – Sprotni slovar slovenskega jezika (novi rastoči slovar na
Franu): http://vimeo.com/109014015

WordPress Themes