4.1.2015

Na področju kršitev javnega reda in miru je bilo 36 intervencij na javnih krajih in 19 v zasebnih prostorih. Pridržani so bili trije kršitelji. Enemu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja.

Med kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 32 vlomov, 15 poškodovanj tuje stvari, 4 nasilja v družini, 2 primera ponarejanja denarja, po 2 kaznivi dejanji povezani z zlorabo drog in grožnji ter povzročitev telesne poškodbe in rop.

WordPress Themes