ME ŠTRIKAMO/PLETEMO

Od nékdej SO ŠTRIKAR’CE DOBRE slovele,
al BOLjšiH od HRušČANk bilo ni nobene,
nobene očem bilo bolj zaželene,
ob času PLeTeNja, dekleta ne žene;
náJboljŠA je ŠTRiKARca MAVSARJEVa,
Za JOŽicO RADA BI ANa bila.

Mnogtére device, mnogtére ženice,
So PREje na skrivnem DoMA preGLEDváLE,
ker RADe BI ŠTRIKaRCE DOBRE POSTaLE;
Za PREjo In KvAČKAnEC VeS D’NaR BI DALE,
sO SKUšalE DoBRO rEKLAMo UJét’,
Da VOLNO IN PreJO KUPILe BI SPet’.

Na HrUŠICI, V DOMu, ZA MiZo LeSeno,
SO iGLE in KVaČKe, PLETILKE SO pele,
pReDáJAle RoČNeMU DeLU so cele,
v POn’deljEK popoldan Se ŽEnSKE vesele;
bila je kraljica njih KEJŽArJEVa,
ŠIVáti ni dolgo nje volja bila.

Jih dókaj jo prosi, al vsakI odreče,
šIVAnJa se brani in Z DeLOM odlašA,
PRiTISKe IN ROKE BOLJ SLABO PReNAŠA,
že sonce zahaja, se TEMA OGLAŠA;
DeVeTNAJST je ura odbila in MUS,
je MORAla VILMa ODITI na BUs.

OkrOG se ozira, KOleGIcE zbira,
MariJi TAM ReČE, DA ‘NEj’ JO POČaka;
Pa VIDa nESTRPNO JO ZUnAj ŽE Čaka,
Z OBEMA ZDAJ HITRO NA BUS ODKORaka,
POZDRAVIJO Z VSEMI SE ŠTRIKAR’CAMi,
POTEM PA NA AVTOBUS SE JIM MUDi.

To videt’, BOŽENA se VEri približa:
”Al’ HOČEŠ DOMOV ME POSPREMIT?”, ji pravi;
”PA STOJA LAHKO SE pridruži NA Kavi,
DA PLETETA DOBRO, sem SLIŠALA davi,
ŠE HVALOVA ZORA PRIDRUŽI SE Naj,
DA SKUPAJ ZAČUTIMO ŠTRIKARSKI Raj”.

To videt’, OSTALE sMo vsE oNEmelE,
BOGDANI PRI DELU roké so zastale,
ker ŠTRIKAR’CE NISMO glasova več dale,
IVANKI nogé so trdó zaceptale;
”Ne maram, DA GRESTE K BOŽENI BREZ Nas,
NE BOMO TU SAME ŠTRIKALE, BREZ Vas!”

To reČe, IVANKA se JE zasukala,
K MARIJI – KRISTINI IN JO POVABIla,
NA MURJEVO MARI TUD’ NI POZABIla,
IN HITRO JE K SRNOVI SONJI STOPIla;
NOBENA V DOMU OSTALA NI Več,
ODŠLE SMO K IVANKI, KI NI DALEČ PReč!!!

NA PROŠNJO BOŽENE RABIČ, NAJ NAPIŠEM PESEM O ‘ŠTRIKARICAH’, SI IZPOSODIM BESEDILO PREŠERNOVEGA POVODNEGA MOŽA IN JO PRIKROJIM PO SVOJE. VELIKE ČRKE PONAZARJAJO MOJE DELO. (napisala 21.11.2013).

WordPress Themes