Zavarovanje motornih koles – prenovljeno!

Predstavljamo vam prilagojeno zavarovanje motornih koles, s katerim smo se približali motoristom in dopolnili našo atraktivno ponudbo zavarovanj.

Zavarovalno premijo smo uskladili s ključnimi parametri, ki odražajo tehnične karakteristike motornega kolesa.

Zavarovanja so prilagojena vašim zahtevam in zagotavljajo celovito kritje:

  • •Prenovljeno zavarovanje na novo in bistveno bolj smiselno razmejuje razrede, v katere so v skladu z zakonsko kategorizacijo in omejitvami (kategorije vozniškega dovoljenja) po moči motorja razvrščena motorna kolesa. Ta parameter se upošteva pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti.
  • •Uvedli smo nov kriterij, razmerje med močjo motorja (kW) in njegovo maso (kg), ki zelo pregledno in tehnično opiše dinamiko motornega kolesa. Kriterij nam pokaže uporabnost in namembnost ter posebnosti motornega kolesa. Ta kriterij se upošteva pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, zavarovanju voznika za škodo telesnih poškodb in zavarovanju avtomobilskega kaska.
  • Diferenciacija zavarovalne premije glede na starost zavarovanca velja tako pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in zavarovanju voznika za škodo telesnih poškodb kot pri zavarovanju avtomobilskega kaska.
  • •Glede na starost motornega kolesa pa velja diferenciacija zavarovalne premije pri zavarovanju avtomobilskega kaska za motorno kolo, starejše od 4 let, boste prihranili 10 %, pri starejših od 6 let pa 20 %.

ZAVAROVANJE MOTORNIH KOLES  Z AKCIJO SPROSTI ČAS

Ob sklenitvi zavarovanja motornega kolesa v času med 1. 3. in 31. 8. 2015 boste v akciji SPROSTI ČAS deležni kar 3 ugodnosti:  brezplačno zavarovanje prtljage,  možnost ugodnejše sklenitve zavarovanja koles in kolesarjev ter ugodnejše sklenitve turističnega zavarovanja. Več o akciji SPROSTI ČAS.

Ugodnosti

  • •Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti vam priznamo bonus v enaki višini, kot ga imate za osebno vozilo, ki je zavarovano pri Zavarovalnici Triglav.
  • •Pri sklenitvi novega zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska ima zavarovanec pravico do razvrstitve v premijski razred, ki je za dva razreda višji od premijskega razreda, po katerem je določena zavarovalna premija za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za to vozilo.
  • •Popust do 40 % v primeru, da se zavarovanec in zavarovalnica dogovorita, da zavarovanec ob predčasni prekinitvi zavarovanja ne bo uveljavljal pravice do neizkoriščenega dela premije.

Triglav komplet

Zavarovanje motornega kolesa vključite v Triglav komplet in deležni boste popusta na sklenitev premoženjskega zavarovanja.

Avtomobilska odgovornost (AO) Avtomobilska odgovornost plus (AO plus) Kasko Paketi Asistenca

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

Avtomobilska odgovornost – AO – je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano vozilo.

Če v primeru prometne nesreče s svojim vozilom nenamerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali poškodovanje stvari) in nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt).

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja tudi v tujini, zato je priporočljivo, da si priskrbite tudi zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem nezgode, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika povzročitelja za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.

WordPress Themes