Top službe – Ekipa2, Lek, Facebook, Banka Slovenije in še 20 podjetij išče nove sodelavce – http://topjob.finance.si/8839415/Top-slu%C5%BEbe—Ekipa2-Lek-Facebook-Banka-Slovenije-in-%C5%A1e-20-podjetij-i%C5%A1%C4%8De-nove-sodelavce?metered=yes&sid=438062175

Pregledali smo ponudbo služb doma in v tujini ter izbrali najboljše
Ekipa2
*

Skrbnik kakovosti

*

Ekipa2, del skupine Outfit7, išče skrbnika kakovosti, ki bo odgovoren za vodenje in izvedbo testiranj, evidentiranje pripomb ter končno testiranje.
Pričakujejo izkušnje s testiranjem programske opreme in mobilnih aplikacij, napredno poznavanje operacijskih sistemov iOS, Android in Windows Phone, odlične organizacijske, komunikacijske in medosebne spretnosti.
Prijave v angleškem jeziku sprejemajo do 8. januarja 2016 prek spleta ( [outfit7.com] ).

Lek
*

Raziskovalec operativnega razvoja

*

Farmacevtsko podjetje Lek išče raziskovalca operativnega razvoja za laboratorij operativnega razvoja v farmacevtskih učinkovinah Mengeš.
Zahtevajo univerzitetno izobrazbo kemijske smeri (organska sinteza), prednost imajo kandidati z doktoratom in aktivnim znanjem angleškega jezika.
Prijave prek spleta ( [skrci.me] ) sprejemajo do 31. decembra.

Evropska banka za obnovo in razvoj
*

Izvršni pomočnik direktorja upravnega odbora

*

Iščejo izvršnega pomočnika izvršnega direktorja upravnega odbora, ki bo odgovoren za poslovanje in delo odbora.
Pričakujejo izkušnje s področja administracije in enoletne delovne izkušnje z delom v banki, poznavanje dela banke, tekoče znanje angleškega jezika, dobrodošlo je znanje ruskega in nemškega jezika ter izkušnje s protokolom.
Prijave zbirajo prek spleta ( [skrci.me] ) do 29. decembra.

Facebook
*

Vodja projektov

*

Facebook išče vodjo projektov, ki bo odgovoren za oblikovanje strategij in projektov.
Zahtevajo sedem let delovnih izkušenj na področju raziskav in analiz, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijave zbirajo prek spleta ( [skrci.me] ).

FMG
*

Strokovni sodelavec za delovno pravo in kadre

*

Pričakujejo znanje s področja delovnega prava in kadrovanja, poznavanje ZDR-1, ZUTD-A-C, znanje nemškega jezika in reference s področja kadrovske agencije.
Prijave prek spleta ( [skrci.me] ) zbirajo do 10. januarja 2016.

Evropska investicijska banka
*

Upravljavec tveganj in finančnik

*

OPIS: Zahtevajo univerzitetno izobrazbo s področja informacijskih tehnologij ali matematike, najmanj tri leta delovnih izkušenj na področjih IT, znanja s področja upravljanja tveganj, izkušnje z Java, JBoss, JSF, Hibernate, J2EE in Web Services, odlično znanje angleškega in francoskega jezika.
KRAJ: Luksemburg
PRIJAVE: [skrci.me]

Banka Slovenije
*

Inšpektor v oddelku Plačilni in poravnalni sistemi

*

OPIS: Pričakujejo sedmo stopnjo izobrazbe pravne smeri, znanja s področij revidiranja, obvladovanja tveganj, dobro znanje angleškega jezika in strokovne kompetence analitičnosti in informacijske pismenosti.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me]

LIBRES
*

Samostojni računovodja

*

OPIS: Zahtevajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe, poznavanje SRS in davčne zakonodaje, samostojno kotiranje in knjiženje listin, obračunavanje DDV in poznavanje strokovne opreme (Pantheon, Vasco, Saop).
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me]

PIXI LABS
*

SQL-razvijalec

*

OPIS: Pričakujejo pet let delovnih izkušenj z razvijanjem poslovnih rešitev s podatkovnim skladiščem SQL, napredno znanje MS SQL in T-SQL, znanje angleškega jezika, poznavanje OLAP in .NET.
KRAJ: Šenčur pri Kranju
PRIJAVE: [skrci.me]

BENS CONSULTING
*

Administrator podatkovih baz MySQL

*

OPIS: Zahtevajo šesto stopnjo izobrazbe računalniške ali naravoslovne oziroma tehnične smeri, dobro poznavanje MySQL, PHP in Linux ter aktivno znanje angleškega jezika.
KRAJ: Trzin
PRIJAVE: [skrci.me]

Metronik
*

Inženir za razvoj programske opreme

*

OPIS: Zahtevajo sedmo stopnjo izobrazbe računalništva ali druge tehnične smeri, poznavanje relacijskih podatkovnih baz, izkušnje s programiranjem, zaželeno C#, ASP.NET, javascript, znanje angleškega in hrvaškega jezika.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: Andreja.Kerc@metronik.si

LTH CASTINGS
*

Načrtovalec livarne

*

OPIS: Pričakujejo peto ali šesto stopnjo izobrazbe strojne smeri, aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, poznavanje informacijskega sistema ERP LN6.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlitev@lthcastings.com

ATEA ENGINEERING
*

Vodja del na gradbišču

*

OPIS: Pričakujejo strokovno izkušenost in najmanj pet let delovnih izkušenj, vodstvene sposobnosti in znanje nemškega jezika.
KRAJ: Nemčija
PRIJAVE: simona.filipic@atea-engineering.si

Pristop
*

Vodja projektov v oddelku poslovnega svetovanja

*

OPIS: Pričakujejo najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja kompleksnih projektov oziroma vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja in izkušnje s študijem ali delom v tujini.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: neja.arconpeklaj@pristop.si

Ramax Engineering
*

Vodja oddelka Tehnologija

*

OPIS: Zahtevajo izobrazbo strojne smeri, poznavanje programiranja CNC-strojev, poznavanje področja orodjarstva.
KRAJ: Slovenske Konjice
PRIJAVE: [skrci.me]

Kaldera
*

Operater CNC-strojev

*

OPIS: Pričakujejo vsaj dve leti delovnih izkušenj, samostojno opravljanje dela s programsko opremo CAD/CAM in izobrazbo s področja strojništva.
KRAJ: Slovenska Bistrica
PRIJAVE: info@kaldera.si

OMV
*

Ekspert v kontrolingu in finančna podpora maloprodaji

*

OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo ali dokončano drugo stopnjo bolonjskega študija s področja ekonomije, vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje angleškega jezika, poznavanje upravljanja podatkovnih baz.
KRAJ: Koper
PRIJAVE: [skrci.me]

GLOBAL MARKETING SOLUTIONS
*

Izkušeni prodajnik (B2C)

*

OPIS: Zahtevajo univerzitetno izobrazbo s področja ekonomije, znanja s področja prodaje, znanje slovenskega in angleškega jezika.
KRAJ: Beograd
PRIJAVE: media@fortrade.com

Microsoft
*

Prodajni referent

*

OPIS: Zahtevajo univerzitetno izobrazbo iz poslovanja ali računalništva, najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja prodaje IT-izdelkov, razumevanje lokalnega trga.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me]

ASTEL
*

Prodajnik za tuje trge

*

OPIS: Zahtevajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe, odlično znanje angleškega jezika, eno leto delovnih izkušenj s področja prodaje ali trženja na tujih trgih , komunikacijske spretnosti.
KRAJ: Dutovlje
PRIJAVE: astel@siol.net

FOX INTERNATIONAL CHANNELS
*

Vodja ključnih strank

*

OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo s področja medijev, komunikologije ali podjetništva, delovne izkušnje s področja medijev, znanje angleškega jezika.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: your_career@fox.com

SABEX
*

Vodja marketinga in PR

*

OPIS: Zahtevajo univerzitetno izobrazbo sedme stopnje in najmanj štiri leta delovnih izkušenj, znanja s področja blagovnih znamk in marketinga.
KRAJ: Šenčur
PRIJAVE: [skrci.me]

IPROM
*

Vodja digitalnih projektov

*

OPIS: Pričakujejo poznavanje marketinga in trendov, razumevanje digitalnih standardov ter medijskega načrtovanja, najmanj tri leta delovnih izkušenj, spodobnosti vodenja, znanje angleškega jezika in dobre pogajalske sposobnosti.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: [skrci.me]

EMA

*

Strokovni vodja razvoja

*

OPIS: Pričakujejo najmanj šesto stopnjo izobrazbe, smer računalništvo in informatika , vsaj pet let delovnih izkušenj, dobro znanje angleškega jezika, poznavanje podatkovnih baz in analitičnih rešitev, poznavanje agilnih metodologij.
KRAJ: Celje
PRIJAVE: job@ema.si

WordPress Themes