Navadni« lastniki nepremičnin brez zaledja – 5.9.2013 v DELU

O novem davku na nepremičnine se je ministrstvo za finance uskladilo s koalicijskimi strankami in interesnimi skupinami.

Novi davek na nepremičnine je že vključen v proračun za leto 2014.

Novi davek na nepremičnine je ministrstvo za finance uskladilo s koalicijskimi strankami. Kljuko na ministrstvu si zdaj podajajo interesne skupine. Na vprašanje, katera interesna skupina predstavlja državljane, »navadne« lastnike, ministrstvo nima odgovora.

Po pojasnilih ministrstva za finance ni nobenega dvoma, kaj je edini cilj novega davka: zajeti čim več denarja, zmanjšati proračunski primanjkljaj in dokazati Bruslju, da Slovenija izpolnjuje program za uravnoteženje javnih financ.

Ministrstvo, ki je popravilo junijski osnutek zakona o novem davku na nepremičnine, besedilo pa namerava dokončati do konca septembra, se je včeraj znova usklajevalo z vladno koalicijo.

Za vse stanovanjske nepremičnine 0,15 odstotka

Po novem predlogu bodo lastniki vseh stanovanjskih enot, tudi počitniških, za davek plačali 0,15 odstotkov vrednosti nepremičnine. Ministrstvo je v primerjavi s prvotnim predlogom namreč odpravilo trikrat višjo stopnjo davka (0,45 odstotka) za nerezidenčne stanovanjske enote, v katerih lastnik ne živi in jih ne oddaja. V državi je okoli 522.760 lastnikov z eno stanovanjsko nepremičnino, 135.700 lastnikov z dvema, 12.300 s tremi in 2883 s tremi ali več.

Za vse stanovanjske enote je v novi različici besedila torej predvidena obdavčitev z 0,15 odstotka vrednosti nepremičnine po evedenci geodetske uprave. Zakon tako pri davčni stopnji ne bo razlikoval med lastniki, ki imajo eno nepremičnino, v kateri živijo, ali več stanovanjskih nepremičnin. Takšno razlikovanje med lastniki bi bilo po pojasnilih ministrstva preveč zapleteno.

V primerjavi z junijskim osnutkom zakona o davku na nepremičnine je ministrstvo stopnje znižalo še za energetske objekte z 0,80 na 0,40 odstotka, kmetijska zemljišča z 0,5 na 0,25 odstotka in za gozdna zemljišča z o,5 na 0,15 odstotka. Iz obdavčitve so povsem izvzeli cerkve in kapele, drugega premoženja verskih skupnosti pa ne. Lastniki nepremičnin bodo po pojasnilih ministrstva januarja od geodetske uprave dobili obvestila o prenovljeni vrednosti nepremičnin in davku.

Novi davek bo predčasno odpravil krizno dajatev?

V ministrstvu načrtujejo, da bodo ob uveljavitvi novega davka v letu 2014 predčasno odpravili krizni davek na premoženje večje vrednosti, ki je po zakonu o uravnoteženju javnih financ sicer predviden za obdboje od drugega polletja 2012 do konca 2014.

Po izračunih ministrstva za finance bodo samo lastniki stanovanjskih nepremičnin za novi davek na leto plačali sto milijonov evrov. Tudi po novi različici zakona bodo lastniki stanovanj plačali povprečno dvakrat več, kot jih zdaj stane nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pojasnjujejo v ministrstvu. Izračuni lastnikov so junija kazali, da bi plačali tudi trikrat ali štirikrat več.

V ministrstvu izpostavljajo, da bo geodetska uprava kmalu znova popravila vrednosti nepremičnin, ki jih je določila po množičnem popisu, tako da bodo nižje za 10 do 25 odstotkov, tako bo nižji tudi davek zanje. Geodetska uprava je napovedala, da vrednosti ne bodo nižje povsod po državi.

Popravki stopenj, manj denarja

Po izračunih k prvotni, junijski različici zakona o davku na nepremičnine, je ministrstvo za finance iz nove dajatve načrtovalo 466 milijonov evrov za državni in občinske proračune. Po novih izračunih bo davek predvsem zaradi popravkov navzdol pri nekaterih stopnjah prinesel manj, 386 milijonov evrov.

Samo izenačenje davčne stopnje za vse stanovanjske nepremičnine, torej za stalna bivališča in tako imenovane nerezidenčne enote, je načrtovane prihodke znižalo za 40 milijonov evrov. Poleg tega je ministrstvo močno znižalo stopnje za energetske objekte, kmetijska in gozdna zemljišča.

Toda prihodki iz nove dajatve bodo tudi po novi različici kar za 193 milijonov evrov večji od sedanjih prilivov iz nepremičninskih dajatev. Največji delež prinese nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se steka le v občinske blagajne. Tem pripadata tudi sedanje nadomestilo za uporabo gozdnih cest in veljavna obdavčitev nepremičnin po zakonu o davkih občanov. Te tri dajatve namerava ministrstvo povzeti z novim davkom na nepremičnine. V resnici ob dosedanjih občinskih dajatvah uvaja še državni davek na nepremičnine.

Davek si bosta razdelili država in občina

Tudi po novi različici besedila, ki jo je ministrstvo, kot zagotavlja, uskladilo z vladnimi strankami, bo polovica prihodkov iz nove dajatve pripadala občinam in polovica državi: občine bodo imele pravico za polovico zvišati ali znižati le delež dajatev, ki bo pripadal njim. Po zagotovilih ministrstva za finance je vlada odločena, da bo uveljavila novi davek, ki ga je sicer načrtovalo že več vlad. Predvidevajo, da predvidenih stopenj do objave predloga zakona ne bodo več spreminjali.

WordPress Themes