http://topjob.finance.si/8841132/Kako-do-slu%C5%BEbe-v-ve%C4%8Djih-slovenskih-podjetjih?metered=yes&sid=438062175…..Kako do službe v večjih slovenskih podjetjih – Špela Mikuš , Katja Cimermančič

04.02.2016 / 25/2016

Inženirje z različnih področij, pa tudi tržnike, prodajalce in ekonomiste iščejo nekatera večja slovenska podjetja. Če želite službo pri njih, boste morali pokazati oblico pripravljenosti za delo in učenje, prav vam bo prišlo tudi aktivno znanje nemščine.

Nekaj slovenskih podjetij smo povprašali, katere kadre iščejo in katere težko najdejo. Izziv pri iskanju so predvsem kadri s tehničnim znanjem.

Danfoss Trata težko do strokovnih tehničnih kadrov

Inženirje strojništva in elek­trotehnike, ekonomiste – predvsem smeri poslovne logistike, financ in računovodstva – ter tržnike zaposlujejo v Danfossu Trati. A težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest jim ne pomenijo samo ti. Izziv je predvsem iskanje strokovnih tehničnih kadrov, pravijo.

Varilci in kovinarji, za vas bo priložnost pri Akrapoviču

V zadnjih dveh letih je proizvajalec izpušnih sistemov Akrapovič zaposlil okoli 200 ljudi, letos jih bo okoli desetino tega. Iskali bodo predvsem kovinarje in varilce, morda se pojavi priložnost tudi v kakšnem drugem oddelku, pravi Igor Akrapovič. »V Sloveniji je nemogoče dobiti kadre z natančno takim znanjem, kakršno potrebujemo. Zato svoje kadre izobrazimo pri nas. Potrebujemo zelo specifična znanja, morda bi lahko koga s takšnim znanjem dobili iz tujine.«

Krka poleg farmacevtov zaposluje tržnike, proizvodne delavce …

V novomeški farmacevtski družbi Krka zaposlujejo v trženju in prodaji, v raziskavah in razvoju, na področju kakovosti in novih izdelkov, iščejo pa tudi proizvodne delavce. Seveda so med najbolj iskanimi tudi farmacevti in kemiki z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo, priložnost pa lahko dobijo tudi drugi kadri, ki imajo dovolj znanj.

Spar Slovenija išče prodajalce, peke, mesarje

»Najpogosteje iščemo prodajalce s četrto stopnjo izobrazbe, pa tudi nabavne referente, nabavnike, za druga dela v administraciji in seveda skladiščnike, peke, mesarje,« pravijo v Sparu Slovenija. Kot dodajajo, je nekaterih kadrov dovolj, pri iskanju pekov ali mesarjev pa opažajo pomanjkanje. »Tudi skladiščnikov z resnim pristopom do dela ni lahko najti, prav tako v določenih regijah prodajalcev, redki so tudi vzdrževalci strojev.«

Zavarovalnica Triglav si želi predvsem prodajnike

Prodajnike pa iščejo v Zavarovalnici Triglav. Občasno se pojavi priložnost tudi za informatike, aktuarje in podobne kadre, pravijo. Prosta delovna mesta sicer poskusijo najprej zapolniti z že zaposlenimi v podjetju.

S štipendiranjem nad pomanjkanje kadrov

Kadre s končano tehnično izo­brazbo, kot so strojni tehniki, elektrotehniki, diplomirani inženirji strojništva in elektrotehniki ter magistri inženirji strojništva in elektrotehnike, iščejo v koncernu Kolektor. Te kadre vsako leto tudi štipendirajo, pravi Eva Cvelbar Primožič, kadrovska izvršna direktorica. »Kot preostala podjetja v naši panogi se tudi mi srečujemo s pomanjkanjem visoko usposobljenega kadra predvsem s področja strojništva. Govorimo o kadru, ki ga primanjkuje povsod, ne samo v Idriji oziroma Sloveniji, ampak tudi v Evropi,« še pravi Cvelbar Primožičeva in dodaja, da je to tudi razlog, zakaj se odločajo za štipendije.

Podobno so se težave s pomanjkanjem kadrov lotili v SIJ – Slovenski industriji jekla. »Sodelovali smo pri vnovični vzpostavitvi srednješolskega programa metalurški tehnik za izobraževanje nove generacije metalurških tehnikov na Ravnah na Koroškem,« pojasnjujejo. Letos bodo razpisali tudi 45 štipendij.

Lek išče in težko najde vodstveni kader v proizvodnji

Strokovni kader za farmacevtsko tehnologijo, predvsem izkušene tehnologe in eksperte v kakovosti, ki se spoznajo na proizvodne procese in sisteme kakovosti, iščejo v proizvodnem delu v Leku. Iščejo tudi vodstveni kader za proizvodnjo in inženirinške strokovnjake za projektno delo, kjer pričakujejo specifična znanja, tako glede farmacevtskih procesov, projektnega dela kakor tudi inženiringa, pa tudi kadre za redno podporo poslovanja družbe. Lek je lani na novo zaposlil 348 ljudi, največ kemikov, farmacevtov, drugih tehničnih poklicev in inženirjev. V družbi, ki ima več kot 3.350 zaposlenih, jih je skoraj polovica z visokošolsko izobrazbo.

Znate aktivno nemško?

Strojnike in njim podobne kadre iščejo tudi v vrhniškem Siliku. Oziroma kot našteva Marjeta Borštnik, vodja splošno kadrovske službe v podjetju, iščejo orodjarje, oblikovalce kovin in mehatronike s četrto stopnjo izobrazbe, strojne tehnike s peto stopnjo izo­brazbe in inženirje strojništva z visokošolsko izobrazbo. Redkeje, vsakih nekaj let, iščejo družboslovce in druge kadre, strojnotehnične profile pa nenehno. Strojnike je težko najti, ne glede na stopnjo izobrazbe, dodaja Borštnikova, pogrešajo pa tudi kadre z aktivnim znanjem nemščine.

WordPress Themes